Akışta

İnternet Çağında Sanat

YAZAR(LAR) :
Boris Groys

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 171
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-10-09 00:00:00
ISBN: 9786059389686
FİYAT: 75 TL

Sanata, sanatçıya ve sanat kurumlarına atfedilmiş olan imtiyazlı konum 20. yüzyılın başından beri demokratik ve eşitlikçi bir ruhla eleştiriliyor. Sanat ile sanat-olmayan arasındaki sınır bulanıklaştı ve sanatçıyla eseri göklerden yere indi. Sanatı artık az sayıda yetenekli insana has bir yaratıcı faaliyet ve yüceleştirici bir paye olarak görmüyoruz: Herkes sanatçı, her şey sanat olabilir.

Ünlü sanat kuramcısı Boris Groys, Akışta adlı kitabında bu 20. yüzyıl macerasının “doğrudan gerçekçilik” dediği tavra yol açtığını söylüyor: Nesneler değil, pratikler üretmek. Bu zamana direnmeye çalışmayan, şimdinin akışına kapılıp gitmeye razı yeni sanat, nesneleri muhafaza ederek zamanı dondurma ilkesine bağlı müze kurumuyla açıkça çelişiyor. Müzelerse yok olmak, hatta azalmak şöyle dursun, daha da güçlü ve yaygın bir şekilde sanat dünyasındaki egemenliğini sürdürüyor.

Groys bu çelişkiyi ve yarattığı gerilimleri, Rus avangardından kavramsal sanata, İlya Kabakov’un enstalasyonlarından Google ve WikiLeaks gibi günümüzün tartışılması gereken taze fenomenlerine kadar birçok konuya uğrayarak ele alıyor.

Boris Groys, Karlsruhe’deki Sanat ve Medya Teknolojisi Merkezi’nde Estetik, Sanat Tarihi ve Medya Kuramı profesörü ve 2005’ten bu yana NYU Sanat ve Bilim Fakültesi’nde ordinaryüs profesör.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7
Sanatın Akışbilimi

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Akışa Girmek

İKİNCİ BÖLÜM 25
Kuramın Bakışı Altında

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 43
Sanat Aktivizmi Üzerine

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 59
Devrimci Olmak: Kazimir Maleviç Üzerine

BEŞİNCİ BÖLÜM 71
Komünizmi Yerleştirmek

ALTINCI BÖLÜM 91
Clement Greenberg: Bir Sanat Mühendisi

YEDİNCİ BÖLÜM 101
Gerçekçilik Üzerine

SEKİZİNCİ BÖLÜM 107
Küresel Kavramsalcılığı Yeniden Değerlendirmek

DOKUZUNCU BÖLÜM 119
Modernite ve Çağdaşlık: Mekanik Yeniden Üretime Karşı Dijital Yeniden Üretim

ONUNCU BÖLÜM 127
Google: Gramerin Ötesinde Sözcükler

ON BİRİNCİ BÖLÜM 135
WikiLeaks: Kâtiplerin İsyanı ya da Komplo Olarak Evrensellik

ON İKİNCİ BÖLÜM 147
İnternette Sanat

Notlar 163
Dizin 169

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0