Ana Babalık

Kuram ve Araştırma

DERLEYEN(LER): 
Bilge Selçuk
Melike Sayıl

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 427
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 3. Baskı ,2020-11-01 00:00:00
ISBN: 9786059389426
FİYAT: 100 TL

Ana babalık, evrensel ve yerel nitelikler gösteren, çocuklar üzerindeki kimi etkileri öyle hemen gözlenemeyen ve kolaylıkla anlaşılamayan, çok yönlü ve karmaşık bir olgudur. Araştırmacılar, ana babanın çocuğun gelişimi ve sosyalleşmesindeki rolünü anlama çabalarını uzun yıllardır, gayretle sürdürmektedirler. Bu kitap, ana babalık konusundaki ulusal ve uluslararası çalışmaları, kuram ve güncel araştırma bulgularını kapsamlı şekilde ele almaktadır.

Ana Babalık: Kuram ve Araştırma kitabı, yirmi iki araştırmacının katkı yaptığı on dört bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm, ana babalığa dair farklı bir konuyu inceleyerek o alandaki çeşitli bakış açılarını vermekte, yeni araştırma sorularına zemin oluşturacak tartışma ve analizler içermektedir. Kitap, başta psikoloji olmak üzere, sosyal bilim ve eğitim alanlarında çalışanlar ve ana babalık konusuna ilgi duyanlar için değerli bir kaynak niteliğindedir.

Melike Sayıl, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olup doktora derecesini aynı üniversiteden 1990 yılında gelişim psikolojisi alanında almıştır. Halen aynı üniversitenin Psikoloji Bölümünde profesör olarak çalışmaktadır. Son dönem araştırma konuları ana babalık, ergen gelişimi ve ana baba-ergen ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bilge (Selçuk) Yağmurlu, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Psikoloji Bölümünden, doktora derecesini University of Melbourne’dan almıştır; 2003 yılından bu yana Koç Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ana babalık, çocukta sosyal ve sosyobilişsel gelişim ile bunlara etki eden içsel (örn: mizaç) ve çevresel unsurlar (örn: kültür, aile) başlıca araştırma konularıdır.

İÇİNDEKİLER

Katkıda Bulunanlar

Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış / Melike Sayıl, Bilge Yağmurlu

Çocukluğun ve Çocuk Yetiştirmenin Tarihi / Bekir Onur

Kültür ve Ana Babalık: Kuram ve Uygulama Çıkarsamaları / Çiğdem Kağıtçıbaşı

Çevre, Sosyoekonomik Bağlam ve Ana Babalık / Nazlı Baydar, Berna Akçinar, Nagihan İmer

Batı Avrupa’daki Türk Göçmen Ailelerde Ana Babalık / Elif S. Durgel, Gökçe Bilici

Ana Babalığın Görünmeyen Yönü: Bilişler / Bilge Yağmurlu, H. Melis Yavuz

Ana Babalık ve Bağlanma / Nebi Sümer

Doğuştan Getirilen İlişkisellik Arayışının Ana Babayla Kurulan Duygusal Bağ Aracılığıyla Biçimlenmesi / Sait Uluç

Çocuklukta Olumlu Sosyal Davranış ve Ahlak Gelişiminde Ana Baba Davranışlarının Etkileri / Asiye Kumru, Pınar Öztürk

Benlik Düzenlemenin Gelişiminde Mizaç ve Ana Baba Etkisi / Senay Güner Cebioğlu, Nazan Aksan

Ailede Duygu Sosyalleştirme Süreci ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi / Feyza Çorapçı

Dil ve İletişim Becerilerinin Gelişiminde Ana Baba Etkileri / Özlem Ece Demir, Aylin C. Küntay

Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik / Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe

Evlilik İlişkisi ve Ana Babalık / Ayşen Güre

Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Ana Baba-Çocuk İlişkisi / İrem Çağlar

Terimce

Dizin

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0