Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma

YAZAR(LAR) :
Melike Sayıl
Nebi Sümer
Sibel Kazak Berument

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 172
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-09-08 00:00:00
ISBN: 9786059389099
FİYAT: 26 TL

Yaklaşık 60 yıl önce, bağlanma kuramının kurucusu John Bowlby çocuk ile onu büyüten yetişkin arasındaki bağın, duygusal gelişim üzerinde yaşam boyu süren etkisini tartışarak psikoloji alanında bir devrim yarattı. Bowlby’nin kuramı ve bağlanma araştırmacıları sayesinde, ebeveyn davranışları ile çocukların tepkileri arasındaki karmaşık ilişkileri anlamada çok büyük mesafe kaydedildi. Özellikle Batı ülkelerinde yapılan bağlanma araştırmalarına dayanarak çok sayıda ölçüm aracı ve uygulama yöntemi geliştirildi. Bağlanma kuramı yıllar içinde psikolojinin hem ebeveynler, hem araştırmacılar, hem de uygulamacılar tarafından doğrudan günlük hayata aktarılabilen en etkili kuramı oldu.

Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma, Türkiye’de bağlanma kuramına ilişkin çalışmalarda ihmal edilen erken döneme odaklanıyor. Nebi Sümer, Melike Sayıl ve Sibel Kazak Berument’in TÜBİTAK (Proje No: 105K102) desteği ile üç yıl boyunca yaptıkları çalışmada, annelerin duyarlık ve çocukların bağlanma düzeyini kart sınıflama yoluyla ölçen iki temel ölçme aracı olan Anne Davranışları Sınıflandırma Seti ve Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti Türkçeye uyarlanıp kapsamlı olarak inceleniyor. Türkiye’de bağlanma ve ebeveyn davranışları alanındaki araştırmalara ve uygulamalara değerli katkıda bulunacak el kitabı niteliğinde, önemli bir kaynak.

Nebi Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Bölümü’nde profesör.

Melike Sayıl, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde profesör.

Sibel Kazak Berument, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde profesör.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Önsöz 11

Giriş
Bağlanma Kuramının Temel İlkeleri 14
Bağlanma Türleri 17
Bağlanma ve Anne Duyarlığı 21
Çocuğun Mizacı ve Bağlanma 24
İlgili Alanyazın ve Meta Analiz Çalışmaları 26
ADSS ve BDSS Ölçümlerinin Önemi 30

Uyarlama Çalışması
Yöntem 35
Geçerlik için Kullanılan Ölçekler 39
İşlem 41
Bulgular 44
Temel Değişkenler Arasındaki İlişkiler 60
Tartışma 63

ADSS ve BDSS Kullanıcıları İçin Öneriler
BDSS’de Sıklıkla Ortada (Küme 5’te) Yer Alan Maddeler 70
ADSS’de Sıklıkla Ortada (Küme 5’te) Yer Alan Maddeler 72
Kültürel Nedenlerle Az Gözlendiği Düşünülen Maddeler 73

Kodlama Programı
Bilgisayar Programı Kullanarak Sınıflandırma 75

Kaynaklar 87

EK I 97
Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti (BDSS)Yönergesi, Maddeleri ve Açıklamaları
Everett Waters (1987). Attachment Q-set (Version 3).
www.john-bowlby.com kaynağından alınmıştır (Ocak 2004).

EK II 147
Anne Davranışları Sınıflandırma Seti (ADSS) Yönergesi, Maddeleri ve Açıklamaları (Maternal Behaviour Q-sort Manual Version 3.1)
David R. Pederson, Greg Moran ve Sandi Bento

EK III 167
Önerilen Okuma Listesi
Dizin 171

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0