Birkaç Arpa Boyu…

21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan

DERLEYEN(LER): 
Serpil Sancar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
SAYFA SAYISI: 1594
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2011-09-01 00:00:00
ISBN: 9786056141171
FİYAT: 60 TL

Türkiye’de 1980’lerin başından bu yana kadın çalışmalarının akademik alanda görünür hale gelmesinin üstünden otuz yıl geçti. Bu sürenin, yeterince uzun ya da yerleşik bir akademik gelenek oluşturmak için çok kısa olduğu söylenebilir.

Türkiye’de 1980’lerin başından bu yana kadın çalışmalarının akademik alanda görünür hale gelmesinin üstünden otuz yıl geçti. Bu sürenin, yeterince uzun ya da yerleşik bir akademik gelenek oluşturmak için çok kısa olduğu söylenebilir. Yine de bugünden geçmişe baktığımızda akademik alanda gelişen kadın çalışmalarının kaç arpa boyu yol aldığını düşünmek, yapılanları veya yapılamayanları sorgulamak, bir durum saptaması yapmak için uygun bir dönemde olduğumuzu görüyoruz.

Böyle bir bilanço çıkarmayı amaçlayan bu kitap, kadın çalışmalarının mevcut durumunun eleştirel bir resmini sunmaya soyunuyor. Bu kitapta yazısını okuyacağınız otuz beş kadın yazarın çoğunu daha önce bu alandaki öncü araştırmaları ve yayınlarıyla tanıyoruz. Öte yandan bu alanda henüz yeni ama o ölçüde önemli genç feminist akademisyenler de derlemeye katıldılar.

Bu derlemedeki yazıların her biri kendi alanından, son otuz yılın temalarını, bakış açılarını, yapılmış çalışma ve araştırmaları, yazarları ve görüşleri tartışıyor. Yazıların ortaya koyduğu literatüre göz atıp yapılmış çalışmaların temalarına, öne çıkan araştırma alanlarına baktığımızda, feminist tarih çalışmaları ve kadın araştırmalarında metodoloji sorunlarından tıp etiğinde kadın tartışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede çok farklı ilgi alanlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Kadınların yaşam deneyimleri, sorunları, kadın biyografileri, otobiyografileri, sözlü tarih ve bellek çalışmaları, kadın emeğinin farklı biçimlerini araştıran çalışmalarla ele alınıyor. Ayrıca hukuki hakların ve kadınların insan haklarını koruma mekanizmalarının ulusal ve uluslararası durumu; edebiyat, medya ve sanatta cinsiyetçilik üzerine yapılan araştırmalar; kent, mekân ve beden üzerine yapılan çalışmalar ile Türkiye’de kadın hareketinin farklı boyutlarına değinen çalışmalar da bu derlemede yer alıyor. Kitap, Türkiye’de kadın çalışmaları alanının gelişimini ve mevcut durumunu tanımak isteyen okurlar için bir başucu kitabı olmaya aday.

İÇİNDEKİLER

I. CİLT

Önsöz

1. NERMİN ABADAN UNAT'A ARMAĞAN

Eflatun Kadifeden Küçük Bir Fil / Eser Köker

Nermin Abadan Unat'la Söyleşi / Serpil Sancar

Nermin Abadan Unat'ın Kadın Çalışmalarına Katkısı

2. TÜRKİYE'DE KADIN ÇALIŞMALARININ YAKIN GEÇMİŞİNE BAKMAK

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları: Gelecek İçin Geçmişe Bakış / Deniz Kandiyoti

Türkiye'de Kadın Hareketinin Politiği: Tarihsel Bağlam, Politik Gündem ve Özgünlükler / Serpil Sancar

3. KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ, SORUNLARI

Türkiye'de Kadın Emeği Konulu Çalışmaların Feminist Tarihçesi / Yıldız Ecevit

Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye'ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış / Gülay Toksöz, Çağla Ünlütürk Ulutaş

Zor Ziyaret: Nataşa mı? Döviz Getiren Bavul mu? Eski Doğu Bloku Ülkelerinden Gelen Kadınların Emek Piyasasına Girişi / Sema Erder

Kalkınma ve Kırsal Kadının Değişen Toplumsal Konumu: Türkiye Deneyimi Üzerinden Karadeniz Bölgesindeki İki Vaka'nın Analizi / Ayşe Gündüz Hoşgör

Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme / Emel Memiş, Özge Özay

4. KÜRESELLİK, KAMUSALLIK VE MEKÂNDA CİNSİYET

Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Standartlar, Kazanımlar, Sorunlar/Feride Acar, Yakın Ertürk

Küreselleşen Eşitlik Politikalarına Karşı Küreselleşen Kapitalizm:"Sol-Feminist" Bir Eleştiri / Meyem Koray

Şehircilik Çalışmalarının Zayıf Halkası: Cinsiyet / Ayten Alkan

1979'dan 2010'a Neoliberal Dönemde Kadın Memurlar / Oya Çitçi

5. KADINLARIN YAŞAMÖYKÜLERİ VE TARİH YAZILIRKEN...

Türk Modernleşmesinin Kamusal Alanı ve "Kadın Yurttaş" / Ayşe Durakbaşa

Feminist Yöntem ve Kadın Çalışmalarına İlişkin Bazı Sorular, Sorunlar / Belkıs Kümbetoğlu

Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar Tarafından Yeniden İnşası / Serpil Çakır

Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları / Funda Şenol Cantek, Elif Ekin Akşit

Kadınların Belleği: Hatırlama, Anlatı, Deneyim ve Toplumsal Cinsiyet / Pınar Melis Yelsalı Parmaksız

II. CİLT

6. YAZIN, MEDYA VE SANATIN CİNSİYETİ

Türkiye'de 1975-2010 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar / Çiler Dursun

Ataerkillik, Piyasa ve Mesleki Değerler: Medyada Aile İçi Şiddetin Temsili ve Üretim Pratikleri / Mine Gencel Bek Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak / S. Ruken Öztürk

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem / Güzin Yamaner

Aşk'ın Ekonomi Politiği: Popüler Aşk Romanları / Aslı Güneş

7. KİMLİK, İNANÇ VE BEDEN POLİTİKALARI

Kürt Kadın Hareketi Üzerine Bir Değerlendirme / Özgen Dilan Bozgan

Küresel İslam Hareketinde Kadının Yeni Temsil Biçimleri: Türkiye Örneği/Zehra Yılmaz

Dindar Kadınlığın Kurulumunda Tesettür: Beden, Yazın ve Özneleşm/Elifhan Köse

Tıbbın Cinsiyeti ve Biyoetik Açısından Kadın / Berna Arda

Namusun İlmiği / Hülya Durudoğan

8. HUKUKUN GETİRDİĞİ KAZANIMLAR

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı? / Gülriz Uygur

Türk Hukuk Mevzuatı Çerçevesinde Annelik / F. İrem Çağlar

"Koca, Birliğin Reisidir" Hükmünden "Edinilmiş Mal Rejimi"ne: Evli Kadının Hukuki Durumu / Sevgi Usta

Katkıda Bulunanlar

Dizin

BENZER KİTAPLAR

Kitap, Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Projesi’nin (DOBAG) yürütüldüğü bir halı dokuma kooperatifinin yer aldığı Örselli köyünde Kimberly Hart’ın “katılımcı-gözlemci” […]

YAZAR(LAR) Kimberly Hart, 30 TL

Modernliği Dokumak Bir Batı Anadolu Köyünde Hayat, Aşk, Emek

YAZAR(LAR) Kimberly Hart,

Bu kitap, 2008’de Koç Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’nda sunulan çalışmaların bir kısmını ve konferansta sunulmamış diğer bazı […]

DERLEYEN(LER) Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, Fatoş Gökşen, Hülya Şimga,

34 TL

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar

DERLEYEN(LER) Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, Fatoş Gökşen, Hülya Şimga,

SEPET
0