Hayali Sermaye

Popüler Kültürde ve Gündelik Yaşamda Finansallaşma

YAZAR(LAR) :
Max Haiven

ÇEVİREN: Yasin Emre Kara

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 228
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-11-08 00:00:00
ISBN: 9786059389181
FİYAT: 120 TL

Çağımızda finans sektörünün işlemleri dünyanın ekonomik faaliyetlerinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Ancak bu sektörün birincil ürünü ve aracı maddi değil, spekülatif. Finansal varlıkların neredeyse tamamı hayali, ama hayali olmaları gerçekdışı oldukları anlamına gelmiyor. Hayali finans varlıkları dünyası ile sözde “gerçek ekonomi” arasına net bir çizgi çekmek de artık o kadar kolay görünmüyor.

Yaygın borç işkencelerine, şirketlerin pişmanlık duymadan vurgunculuk yapmasına ve hükümetlerin finans korsanlığını kolaylaştıran aktörlere dönüşmesine dayanan finansallaşmış sistem milyarlarca insanın yaşamını etkiliyor. Sonuç, sistemin sağladığı yararların çoğunlukla en zengin yüzde birin elinde toplandığı, dramatik bedellerinse insanlığın büyük çoğunluğu tarafından ödendiği bir dünya; eşitsizlik, ekolojik çöküş, küresel iklim değişikliği, gıda krizi, küreselleşen emeğin zorlu şartları, güvencesiz çalışma gibi acil ve tehlikeli sorunların gölgesinde geçen bir yaşam.

Finansallaşmayı bir tür “sorunlu” özgürlük ve olanaklar alanı olarak şirin göstermekle ilgilenmeyen Max Haiven, Hayali Sermaye’de finans sektörünün gündelik yaşamı nasıl etkilediğini, dönüştürdüğünü ve ona nasıl bel bağladığını anlatıyor. Belki de en korkutucu özelliğinin geminin dümeninde kimsenin bulunmaması olduğunu söylediği finansallaşmanın yankılarını bankacılık, kişisel finans ve ekonomi söylemi dünyasının ötesinde arıyor ve finansallaşmanın vatandaş, özne, yaratıcı aktörler, ekonomi katılımcıları ve sosyal varlıklar olarak kendimizi anlama şeklimizde dönüşüm yaratmasına odaklanıyor.

Max Haiven, New York University ve Nova Scotia College of Art and Design’da finansın hayali boyutuna ilişkin çalışmalar yürütüyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Giriş: Finansallaşma Kültürleri 11
Genel Bakış 15
Sunuş 21

BİRİNCİ BÖLÜM 25
Hayali Sermayenin Yeniden Üretimi: Toplumsal Kurgular ve Finansallaşmanın Metaforik Zenginliği
Finansallaşma: Ekonomi ile Kültür Arasında 28
Gerçek ve Hayal 32
Spekülasyon, Dönüşüm ve Disiplin 35
Metaforik Zenginlikten Hayali Sermayeye Uzanan Yol 36
Sermayenin Kurguları 40
Yeniden Üretim 43
Mücadeleler 48

İKINCI BÖLÜM 53
Güvencesizlik: Sosyal Yaşamın Finansal Tasfiyesinin İki Hayaleti
Finansallaşmış Güvencesizlik Hikâyesi 53
Finansallaşma, Likidite ve Güvencesiz Yaşam 59
Wall Street’in Simyacıları 62
Yüksek Riskli Toksik Krediler 68
Güvencesizlik Krizi 74

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 83
Menkul Kıymetleştirme: Walmart’ın Finansallaşmış İmparatorluğu
Menkul Kıymetleştirme 85
Walmart ve Risk Yönetimi 91
Walmart Kalesi 97
Walmart Barışının Ötesi 104

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 109
Oyun: Spekülasyon Pokékonomisinde Rüştünü İspatlama
Kumar Oynama 111
Değerler 114
Pokémon’un Yükselişi 118
Pokémon Kartlarının Değeri 123
Pokémon’un Finansallaşma Konusunda Öğrettikleri 129

BEŞİNCİ BÖLÜM 135
Yaratıcılık: Finansallaşmış Tasavvurun Meselleri
Yaratıcı Kapitalizm ve Girişimci Hayırseverlik 136
Yaratıcı Yıkım Melekleri 140
Yaratıcılığın Disiplini 143
Portföy Kuramı 146
Yaratıcı Şehirler 149
Yaratıcılık ve Türevleri 153

ALTINCI BÖLÜM 159
Direniş (ve Huzursuzlukları): Finans, Düzenleme ve Kültür Politikası
Finansın İşlevleri 159
Finansın Direnişe Bağımlılığı 163
Direniş Olarak Finans 167
Direniş Nafile midir? 173

Sonuç: Finansallaşmış Kültürün Diyalektiği 179
Kaynakça 191
Dizin 221

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

125 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

SEPET
0