Hayatı Hatırlamak

Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER): 
Sami Gülgöz
Berivan Ece
Sezin Öner

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 280
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2018
ISBN: 9786052116678
FİYAT: 28 TL

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son bayram yemeği neredeydi, hangi tarihteydi? Sofrada kimler vardı? Konuşulanları, yenen yemeği hatırlıyor musunuz?

İşte tüm bu soruları bizim adımıza otobiyografik belleğimiz cevaplar. Bizi biz yapan bu parçamıza odaklanan Hayatı Hatırlamak, otobiyografik bellek kavramını araştırma yöntemleri, hatırlama ve unutma, anıların yaşam boyu dağılımı, dil ve kültür, istemsiz hatırlama, imgelem perspektifi, zamanda zihinsel yolculuk, anıları zihinde canlandırma, bağlanma ve hatırlama ilişkisi, otobiyografik bellek ve psikopatoloji, kişisel ve toplumsal bellek gibi yönlerden ele alıyor.

Bir yandan eksiksiz bir kavramsal çerçeve kurmayı bir yandan da gelecekteki bellek çalışmalarına zemin hazırlamayı amaçlayan Hayatı Hatırlamak, psikoloji, psikiyatri ve nörobilim alanlarıyla ilgilenenler, özellikle de bellek üzerine çalışmalar yürütmek isteyenler için bir temel kaynak özelliği taşıyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Sami Gülgöz, Berivan Ece ve Sezin Öner

BİRİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek: Tanımı ve Temel Kavramlar
Sami Gülgöz

İKİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler ve Metodolojik Gelişmeler
Burcu Demiray

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nasıl Hatırlarız, Nasıl Unuturuz: Kuramsal Yaklaşımlar
Tuğba Uzer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Neden Hatırlıyoruz? Neden Unutuyoruz? Otobiyografik Belleğe İşlevsel Bakış
Sezin Öner

BEŞİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Anıların Yaşam Boyu Dağılımı: Yaşamımızın Hangi Dönemlerini Daha Çok Hangilerini Daha Az Hatırlıyoruz?
Berivan Ece

ALTINCI BÖLÜM
Mercek, Süzgeç, Pencere: Otobiyografik Bellekte Kültür ve Dil
Çağla Aydın

YEDİNCİ BÖLÜM
İstemsiz Hatırlama
Bilge Göz ve Pınar Ersoy

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellekte İmgelem Perspektifi
Ezgi Aytürk

DOKUZUNCU BÖLÜM
Otobiyografik Bellekle Zamanda Zihinsel Yolculuk
Müge Özbek

ONUNCU BÖLÜM
Anıları Zihinde Canlandırma
Ezgi Mamus ve Dilay Z. Karadöller

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Bağlanma ve Hatırlama: Benlik, Duygu ve Dikkat Süreçlerinin Rolü
İnci Boyacıoğlu

ON İKİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek ve Psikopatoloji
Burcu Kaya-Kızılöz ve Ayşe Altan-Atalay

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel ve Toplumsal Bellek
Aysu Mutlutürk, Ayşecan Boduroğlu ve Ali İ. Tekcan

Katkıda Bulunanlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 35TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Psikopati nedir, ne değildir? Ahlakın Dışındakiler bu soruya psikopatların neden yoksun olduklarını sorarak yaklaşıyor. Her bir bölümde, farklı yazarlar, belirli […]

DERLEYEN(LER) Thomas Schramme,

36TL

Ahlakın Dışındakiler
Psikopati ve Ahlaki Yetilerden Yoksunluk

DERLEYEN(LER) Thomas Schramme,

Yaklaşık 60 yıl önce, bağlanma kuramının kurucusu John Bowlby çocuk ile onu büyüten yetişkin arasındaki bağın, duygusal gelişim üzerinde yaşam […]

YAZAR(LAR) Melike Sayıl, Nebi Sümer, Sibel Kazak Berument, 18TL

Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma

YAZAR(LAR) Melike Sayıl, Nebi Sümer, Sibel Kazak Berument,

SEPET
0