İmparatorluğun Öteki Yüzleri

Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER): 
Fırat Yaşa

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 320
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. Baskı ,2020-03-20 09:55
ISBN: 9786057685049
FİYAT: 140 TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” insanların yaşamlarının izini sürüyor. Bu yolculukta karşımıza renkli ve hayli sıra dışı kahramanlar çıkıyor: Başarısız intihar teşebbüsleriyle “yaramaz ve haramzade” Deli Şaban, Bursa’nın Evciler köyünde ahaliyi canından bezdiren Divane Hamza, kocalarını öldürtüp evinin bir odasının zeminine gömdüren Konyalı Mâryem, müderris olacağım derken korsanların eline esir düşen Üsküplü Alaeddin, Venedikli simsar Nicolò Algarotti ve diğerleri…

Kitabın yazarları belgelere dayanmakla birlikte, bu belgelerin hikâyeleri tamamlamadığı noktalarda kimi kez tahminler yürütüyor, kimi kez de sordukları sorularla okurun ve araştırmacıların hayal gücünü harekete geçiriyor. Mikro-tarih bakışı, tarihyazımında günden güne yerini güçlendiriyor ve bu sayede Osmanlı tarih literatüründe “sıradan” sayılan insanların adları metinlere birer birer kaydediliyor.

Kitaba kapsamlı bir sunuş yazısıyla katkıda bulunan Suraiya Faroqhi, bir yandan makalelerin fotoğrafını çekerken, bir yandan da tarihyazımında kaynak kullanımı sorunlarını değerlendiriyor.

Fırat Yaşa, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz

SUNUŞ
Padişahın Toplumsal ve Siyasal Seçkinlerle Karşı Karşıya Gelen Sıradan Tebaası:
Hikâyelerini Ortaya Çıkarabilir miyiz?
Suraiya Faroqhi

BİRİNCİ KISIM
Suçları Vasıtasıyla İnsanlara Ulaşmak

BİRİNCİ BÖLÜM
Oturduğu Ahır Sekisi, Söylediği Saray Türküsü:
Kostaklanma Biçimi Olarak At Sahipliği Üzerine
Nurcan Abacı

İKİNCİ BÖLÜM
Yaramaz, Haramzade ve Gammaz, Huzursuz Bir Ruh:
Dokuz Canlı Deli Şaban’ın İntihar Teşebbüsleri ve Düşündürdükleri
Zeynep Dörtok Abacı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sazlıktan Kadı Mahkemesine Bir Serencam:
Köylülerin Divane Hamza ile İmtihanı
Fırat Yaşa

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erkeklerin Fendi Mâryem’i Yendi: 18. Yüzyıl Konya’sında Fuhuş, Cinayet ve Toplumsal Kontrol
Cemal Çetin

BEŞİNCİ BÖLÜM
16. Yüzyılda Kötülükte Ortaklık: Ailecek Hırsız Olmak
Saadet Maydaer

ALTINCI BÖLÜM
16. Yüzyılda Bor’da Gurbet Taifesinden Gülpaşa’nın Davası ve Düşündürdükleri
Emine Dingeç

YEDİNCİ BÖLÜM
Biraz Merhamet Edin Efendim: Köle Selim’in Mağduriyeti
Zübeyde Güneş Yağcı

İKİNCİ KISIM
Osmanlı Tebaası İçin Yararlı mı Değil mi?:
Bürokrasinin İşleyişi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Esaretten Mülazemete Üsküplü Alaeddin
Yasemin Beyazıt

DOKUZUNCU BÖLÜM
Osmanlı Klasik Dönem Rum Cemaatinde Seçme ve Seçilme Pratiği:
Demogerontia Seçimi
Filiz Yaşar

ONUNCU BÖLÜM
İki İleri Bir Geri: Osmanlı Taşrasında Bir Kör Dövüşü
Özlem Başarır

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Biz Osmanlı Değil miyiz? Şii Nureddin ve İbrahim’in Sürgünden
Dönüş Mücadelesi
Faruk Yaslıçimen

ON İKİNCİ BÖLÜM
Süreyya, Vasfi, Mehmed ve İdris Neden Firari Oldu?
Bir Okul Kırma Hadisesinin Merkez-Taşra İlişkileri Üzerinden Osmanlı Maarifi
Hakkında Düşündürdükleri
İsmail Yaşayanlar

ÜÇÜNCÜ KISIM:
Kategori Dışı: Şaibeli Bir Simsarın Maceraları

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nicolò Algarotti: İhtida Sınırında Şekillenen Bir Yaşam
Buket Kalaycı

Katkıda Bulunanlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi izledi. Hem ülke içinde hem […]

YAZAR(LAR) Jerry Brotton, 120 TL

Sultan ve Kraliçe: Elizabeth’in İslam Dünyasiyla İlişkilerinin Anlatilmamiş Hikâyesi

YAZAR(LAR) Jerry Brotton,

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar kitabında Can Nacar, 1872-1912 yılları arasında tütün işçilerinin çalışma deneyimlerine ve bu bağlamda işyeri yöneticileri […]

YAZAR(LAR) Can Nacar, 50 TL

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar:Tütün İşçileri, İşyeri Yöneticileri ve Devlet 1872-1912

YAZAR(LAR) Can Nacar,

Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde rol oynayan […]

YAZAR(LAR) Burak Akçapar, 100 TL

Halkın Fermanı: Balkan Savaşları’nda Hint Müslüman Tıp Heyeti

YAZAR(LAR) Burak Akçapar,

SEPET
0