İslami Bahçeler ve Peyzajlar

YAZAR(LAR) :
D. Fairchild Ruggles

ÇEVİREN: Nurcan Boşdurmaz

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 380
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2017
ISBN: 9786059389501
FİYAT: 58 TL

Batılı hayranları İslami bahçeleri uzun süre inananlara vaat edilmiş cennetin dünyadaki yansıması olarak görmüşlerdi. D. Fairchild Ruggles, bunun İslami bahçe sanatının karmaşıklığını ve içerdiği çeşitliliği yok sayan, basitleştirici bir görüş olduğunu söylüyor ve okuru İslam dünyasının bahçelerinde uzun bir gezintiye çıkarıyor.

İslam kültürü tarihsel olarak derin ve çok yönlü olduğu gibi, yapılı çevresinin tarihi de öyledir. Başlangıcında çevreyi ihtiyaçlara göre düzenleme, doğayı ehlileştirme, toprağın bereketini artırma ve kaynakların dağıtılması için okunaklı bir harita oluşturma gibi daha pratik ve “faydacı” amaçları olan İslami bahçeler, Elhamra Sarayı ve Tac Mahal gibi örneklerde aristokratik zevkin, emperyal ihtişamın ve çokkatmanlı bir sembolizmin taşıyıcıları haline geldi.

İster şehirdeki mütevazı bir eve ait olsun, ister duvarlarla çevrili ihtişamlı bir saraya, bütün İslami bahçelerin temel bir ortak noktası vardı: Çehar bağ denen dört parçalı plan. Ruggles’ın Kurtuba’dan Marakeş’e, Kahire’den İstanbul’a, Tebriz’den Delhi’ye kadar İslam coğrafyasının dört bir tarafından onlarca örneğini sunduğu bu geometrik ilke, tıpkı şiirde veznin, müzikte de makamın yaptığı gibi, tasarım imkânlarını kısıtlayarak bahçelerin hamilerini ve mimarlarını yaratıcılığa zorluyordu.

Konu hakkındaki hacimli literatürün yanı sıra şiirlerden, seyahatnamelerden, tarım kılavuzlarından ve minyatürlerdeki bahçe tasvirlerinden de faydalanan İslami Bahçeler ve Peyzajlar, kapsamıyla etkileyici, öğrettikleriyle şaşırtıcı bir kitap.

D. Fairchild Ruggles, University of Illinois at Urbana-Champaign’de Peyzaj Tarihi profesörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

BİRİNCİ BÖLÜM 15
İslami Peyzaj

İKINCI BÖLÜM 33
Çölü Yeşertmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 57
Bahçecilik Bilimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 75
Toprağı Düzenlemek

BEŞİNCİ BÖLÜM 95
Ağaçlar ve Bitkiler

ALTINCI BÖLÜM 115
Bahçelerin ve Peyzajın Temsilleri

YEDİNCİ BÖLÜM 135
Hayali Bahçeler

SEKİZİNCİ BÖLÜM 161
Cennet Olarak Bahçe

DOKUZUNCU BÖLÜM 185
Bu Dünya ve Öte Dünya

ONUNCU BÖLÜM 209
Peyzajda Bir Bahçe

ON BİRİNCİ BÖLÜM 233
Din ve Kültür

Bahçeler ve Sitler Listesi 259
Sözlük 339
Kaynakça 343
Dizin 373
Teşekkür 379

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

SEPET
0