Küçük Asya’nın Tarihöncesi

Karmaşık Avcı-Toplayıcılardan Erken Kentsel Toplumlara

YAZAR(LAR) :
Bleda S. Düring

ÇEVİREN: Azer Keskin

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sosyoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 390
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-06-29 00:00:00
ISBN: 9786059389037
FİYAT: 120 TL

Bleda S. Düring, coğrafi olarak günümüz Türkiye’sinin büyük bir kısmıyla örtüşen Küçük Asya’nın MÖ 20.000’den 2000’e kadarki döneminin arkeolojik bir analizini sunuyor. İnsan topluluklarının küçük ölçekli avcı-toplayıcı gruplardan, tarıma ve endüstriye dayalı ekonomileri olan, karmaşık ve hiyerarşik toplumlara dönüştüğü dönemi ele alan Düring, sonunda bütün Avrasya’ya ulaşan Neolitik yaşam biçiminin yayılışının ve hayvanların evcilleştirilmesi, metalürji, tahkimli kentler, uzun mesafe ticaret ağları dahil olmak üzere insanlık tarihindeki temel gelişmelerin izini sürüyor.

Avrupa ile Asya’nın kesişme noktasında yer alan Küçük Asya, genellikle teknoloji ve fikirlerin geçişi için bir köprü olarak algılanmıştır. Bu algıya karşı çıkan Düring, Küçük Asya’da kültürel gelişmelerin MÖ 9000’lerden itibaren kendine özgü bir gidişat izlediğini ileri sürüyor.

Bleda S. Düring, Leiden Üniversitesi Yakındoğu Arkeolojisi Bölümü’nde doçent.

İÇİNDEKİLER

Şekiller 11
Tablolar 13
Teşekkür 15
Giriş 17

BİRİNCİ BÖLÜM 21
Küçük Asya Toprakları

1.1.1 Küçük Asya’nın Yapısı 23
1.1.2 Küçük Asya’nın Doğal Kaynakları 25
1.2.1 Küçük Asya’nın Ekolojisi 27
1.2.2 Küçük Asya’nın Geçmiş Ekolojileri 28
1.3.1 Küçük Asya’nın Kıyı Değişimleri 34
1.4.1 Özet 36

İKİNCİ BÖLÜM 37
Küçük Asya’da Arkeoloji

2.1.1 Kutsal Kitap’ta Geçen Uygarlıkların ve Klasik Uygarlıkların Arkeolojisi 37
2.1.2 Homeros’un Arkeolojisi 37
2.1.3 Osmanlı Arkeolojisi 38
2.1.4 Erken Türkiye Cumhuriyeti’nde Arkeoloji 39
2.2.1 1950’lerde Küçük Asya’nın Tarihöncesi 41
2.2.2 Neolitik Küçük Asya’nın Keşfi 42
2.2.3 Küçük Asya’nın Tarihöncesi: Araştırmaların Durumu 43
2.3.1 Sonuç 45

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 47
Epipaleolitik ve Mezolitik Dönemin Avcı-Toplayıcıları (MÖ 20.000-6000)

3.1.1 Epipaleolitik-Mezolitik Devamlılığı 48
3.2.1 Antalya Bölgesi’nin Epipaleolitik ve Mezolitik Dönemleri 49
3.2.2 Antalya Yerleşmelerinde Sanat 53
3.3.1 Marmara Bölgesi’nin Epipaleolitik/Mezolitik Dönemi 56
3.4.1 Orta Anadolu’nun Epipaleolitik/Mezolitik Dönemi 58
3.5.1 Küçük Asya’da Epipaleolitik/Mezolitik’e Ait Kalıntı Veriler 61
3.6.1 Sonuç 62

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 63
Güney Platosunun İlk Çiftçileri (MÖ 8500-6500)

4.1.1 Yakındoğu Neolitik’inin “Yer”i 64
4.1.2 Neolitik Devrim’e Karşı Neolitikleşme 66
4.2.1 Orta Anadolu Neolitik’inin Kökleri 67
4.3.1 Küçük Asya Tarihöncesinde Obsidiyen Takası 68
4.3.2 Kapadokya’nın Obsidiyen Madeni İşlikleri 70
4.3.3 Obsidiyen Takasının Doğası 72
4.4.1 Aşıklı Höyük’le Tanışma 75
4.4.2 Aşıklı Höyük Yerleşimi 77
4.4.3 Aşıklı Höyük’teki Konutsal Yapılar 78
4.4.4 Aşıklı Höyük’te Yapı Devamlılığı 81
4.4.5 Aşıklı Höyük Mezarları 83
4.4.6 Aşıklı Höyük’teki Mahalleler 84
4.4.7 Aşıklı Höyük’teki Yerel Halk 86
4.4.8 Aşıklı Höyük ve Orta Anadolu’nun Neolitikleşmesi 89
4.5.1 Orta Anadolu Neolitik’i ve İlk Hint-Avrupa Dili 90
4.6.1 Boncuklu Höyük 92
4.7.1 Kapadokya’da Geç Sekizinci Binyıl 93
4.7.2 Konya ve Karaman Ovalarında Geç Sekizinci Binyıl 96
4.8.1 Çatalhöyük’le Tanışma 100
4.8.2 Çatalhöyük’ün Ekolojisi 102
4.8.3 Çatalhöyük’teki Botanik ve Faunal Kalıntılar 104
4.8.4 Çatalhöyük Buluntu Toplulukları 106
4.8.5 Çatalhöyük Yerleşimi 112
4.8.6 Çatalhöyük’teki Konutsal Yapılar 114
4.8.7 Duvar Resimleri, Kabartma Öğeler, Yerleştirmeler ve Eklemeler 115
4.8.8 Çatalhöyük Mezarları 124
4.8.9 Çatalhöyük’te Yapı Farklılaşması ve Yapı Devamlılığı 128
4.8.10 Çatalhöyük’teki Mahalleler 132
4.8.11 Çatalhöyük’teki Yerel Topluluk 134
4.9.1 Güney Platosunun Erken Çiftçileri: Bir Sonuç 137

BEŞİNCİ BÖLÜM 139
Neolitik Yayılımlar (MÖ 6500-5500)

5.1.1 İkinci Neolitik Devrim 139
5.1.2 İkinci Neolitik Devrime Giriş 142
5.2.1 Kronoloji ve Terminoloji 144
5.3.1 Geç Neolitik’te Güney Orta Anadolu 146
5.3.2 Çatalhöyük: Doğudan Batıya 147
5.3.3 Erbaba 153
5.3.4 Orta Anadolu’da Yerleşime Kanıtlar 154
5.3.5 Canhasan 1: Neolitik ile Kalkolitik Arasındaki Köprü 156
5.3.6 Köşk Höyük ve Tepecik-Çiftlik 165
5.3.7 Geç Neolitik’te Orta Anadolu: Bir Sonuç 173
5.4.1 Geç Kalkolitik’te Kilikya 173
5.5.1 Göller Yöresi’nde Neolitik 178
5.6.1 Ege Anadolu’sunun Neolitik’i 191
5.7.1 Marmara Bölgesi Neolitik’i 196
5.8.1 Çeşitliliğin Dağılımı 212

ALTINCI BÖLÜM 219
Aradaki Binyıllar (MÖ 5500-3000)

6.1.1 Genişleyen Ufuklar: Küçük Asya ve Balkanlar 222
6.2.1 Büyük Marmara Bölgesi’nde Kalkolitik 225
6.2.2 Göller Yöresi ve Güney Ege Kalkolitik’i 238
6.2.3 Kuzey Küçük Asya’da Kalkolitik 248
6.2.4 Güney Orta Anadolu’da Kalkolitik 260
6.2.5 Kilikya’da Kalkolitik 267
6.3.1. Aradaki Binyıllar? Kalkolitik’i Tekrar Değerlendirmek 272

YEDİNCİ BÖLÜM 277
Elitler ve Avam (MÖ 3000-2000)

7.1.1 ETÇ Küçük Asya Kronolojisi 278
7.1.2 Yıkım Tabakaları, Göçler ve Eskiçağ Dilleri 281
7.2.1 Küçük Asya’da ETÇ I 283
7.3.1 Küçük Asya’da ETÇ II 290
7.4.1 Küçük Asya’da ETÇ III 307
7.5.1 Hiyerarşik Toplumların Yükselişi 317

Sonuçlar 321
Kaynakça 325
Dizin 383

BENZER KİTAPLAR

Toplulukların çözüldüğü, siyasete yönelik ilgisizliğin her geçen gün arttığı bir ortamda kamusal yaşamı yeniden canlandırmak mümkün mü? Sivil Toplum kitabında, […]

YAZAR(LAR) John Ehrenberg, 110 TL

Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi

YAZAR(LAR) John Ehrenberg,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Mekân ve Millet, Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte örülmüş tarihleri üzerine disiplinlerarası bir diyalog kurma girişimi. Yunan ve Türk akademisyenler, coğrafyayı […]

DERLEYEN(LER) Çağlar Keyder, P. Nikiforos Diamandouros, Thalia Dragonas,

120 TL

Mekân ve Millet
Yunanistan ve Türkiye'nin Coğrafyalarının Oluşumu

DERLEYEN(LER) Çağlar Keyder, P. Nikiforos Diamandouros, Thalia Dragonas,

SEPET
0