Mimarlık Tarihi Nedir?

YAZAR(LAR) :
Andrew Leach

ÇEVİREN: Hayrullah Doğan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Mimarlık
SAYFA SAYISI: 150
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2015-08-14 00:00:00
ISBN: 9786055250539
FİYAT: 80 TL

“Mimarlık tarihi nedir?” 19. yüzyılın sonundan itibaren kültürel tarih ve sanat tarihi biçiminde yaygınlık kazanmaya başlayan modern akademik alan için sorulan bir soru. Bu soruyla birlikte, mimarlık tarihi üzerine yazan ve mimarlık tarihçilerinin çalışmalarını inceleyenlerin karşılaştığı kavramsal sorunlara Andrew Leach’in incelikli üslubuyla bir giriş yapılıyor.

Mimarlık tarihyazımına ilişkin yaklaşımların değerlendirildiği kitapta, tarihsel mimarlık bilgisinin oluşma, toplanma ve yayılma yolunu biçimlendiren temel sorunlar ortaya konuyor. Modern mimarlık tarihinin kendi sınırları ve ilgileri hakkında bilgi edindiği retorik, analitik ve tarihselci gelenekler irdelenerek 20. ve 21. yüzyıldaki mimarlık tarihçilerinin karşılaştıkları çatışmalar ele alınıyor. Ayrıca son dönemdeki mimarlık tarihyazımının tarihi ve mimarlığın “kuram dönemi”nin mimarlık tarihçileri üzerindeki etkisi inceleniyor.

Andrew Leach, Avustralya’da bulunan Griffith Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Şekil Listesi 7
Teşekkür 9
Bu Kitabı Nasıl Kullanabilirsiniz? 11
Giriş 13

BİRİNCİ BÖLÜM 23
Modern Bir Disiplinin Temelleri

Mimarlığı Tarihsel Olarak Tanımlamak 24
Mimarın Mirası Olarak Mimarlık Tarihi 26
Bir Sanatçı Olarak Mimar 31
Mimarlık ve Ampirik Bilgi 36
Mimarlık ve Kültür 42
Modern Bir Disiplin mi? 48

İKİNCİ BÖLÜM 53
Geçmişi Organize Etmek

Yaklaşım 55
Üslup ve Dönem 56
Biyografi 64
Coğrafya ve Kültür 68
Tip 72
Teknik 77
Tema ve Analoji 82

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 87
Kanıtlar

Kanıt ve Mimarlık Tarihi 90
Kanıt Kategorileri 93
Kanıtlar ve Mimarlık Tarihçisinin Pratiği 94
Tarihsel Kanıt Olarak Mimarlık 100
İç ve Dış Tarihler 103

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 105
Ne Kadar Yararlı?

Güncel Tarih ve Geçmişteki Tarih 107
Çağdaşlık ve Mimarlık Tarihi 109
Yakınlık ve Mesafe 111
Tarihi Çerçevesinde Mimarlık 112
Zayıflatılmış mı, Güçlendirilmiş mi, Gerçek Halinde mi? 115
Kültürel ve Mimari Araçsallaştırma Karşıtlığı 118

BEŞİNCİ BÖLÜM 121
Tarih ve Kuram

Mimarlığı Tarihselleştirme Sorunları 121
Eleştirel Mimarlık Tarihi 123
Mimarlık Tarihi ve Kuramı Nedir? 127
Kurumsal Sonuçlar 128
Kuramdan Çıkarılacak Dersler 132
Öyleyse? 136

Ek Okuma 139
Adlar Dizini 147

BENZER KİTAPLAR

Modern kentleşme sürecinde, endüstri öncesi dönemin insan odaklı tasarım ilkeleri, işyeri-konut bağlantıları, üretim-ulaşım teknolojileri, toplumsal yaşam ritmi korunamamış, mekân kalitesi […]

YAZAR(LAR) Jan Gehl, 120 TL

İnsan İçin Kentler

YAZAR(LAR) Jan Gehl,

19. yüzyıldan bugüne bazen ütopik, bazen tuhaf ama genelde tartışmalı birçok tasarım fikri kademeli olarak benimsendi ve Dubai’den Tokyo’ya, Londra’dan […]

YAZAR(LAR) Wade Graham, 95 TL

Rüya Şehirler
Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri

YAZAR(LAR) Wade Graham,

1243’teki Moğol fethinin ardından Anadolu’da İslami mimari alanında yaşanan gelişmeleri ele alan Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası, bu dönemde […]

YAZAR(LAR) Patricia Blessing, 110 TL

Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası
Rum Diyarında İslami Mimari, 1240-1330

YAZAR(LAR) Patricia Blessing,

SEPET
0