Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü

Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) :
Matthew Kahn
Siqi Zheng

ÇEVİREN: Burcu Uğuz

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 248
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2018
ISBN: 9786052116586
FİYAT: 26 TL

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle bir o kadar çarpıcı biçimde azaldı. Çin bugün dünyada en çok sera gazı üreten ülke konumunda ve dünyadaki en kirli şehirlerin çoğu Çin’de.

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü, Çin’deki kentsel gelişmenin yerel ve küresel düzeydeki çevre sorunlarını nasıl etkilediğini ele alıyor. Ülkedeki yurttaşların, ailelerin ve devletin günlük gidişata bağlı olarak yaptığı tercihlere odaklanan Matthew Kahn ve Siqi Zheng, Çin’in şehirlerinde yaşayan insanların günden güne daha temiz yaşama koşulları talep etmesini inceliyor ve sürdürülebilir kentsel büyüme açısından Çin’in hangi yolda olduğunu değerlendirmeye açıyor.

Kahn ve Zheng, Çin’deki şehirlerin durumuna gerek üst ve orta sınıfın gerekse yoksulların gözünden bakıyor. Şehirlerde yaşayan ebeveynler çocuklarını çevresel risklerden korumayı arzuluyor ve orta sınıfın daha iyi hayat koşulları talebi, devlet yetkilileri üzerinde daha çevreci politikalara dönük olarak baskı doğuruyor. Amerikan şehirlerinin tarihsel evrimini bir karşılaştırma aracı olarak kullanan yazarlar, önümüzdeki yıllarda Çin’in çevresel ilerleme konusunda ne gibi süreçlerden geçebileceğine dair öngörülerde de bulunuyor. Çin’in şehirlerindeki yakıcı ekonomi ve çevre meselelerine eğilen Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü, daha temiz bir Çin’in sosyal açıdan hem ülkenin kendisi hem de dünya için daha fazla istikrar sağlayacağını ortaya koyuyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş

BİRİNCİ KISIM
Çin’de Kentsel Kirlilik Yaratan Etmenlere Genel Bir Coğrafi Bakış

İKİNCİ BÖLÜM
Çin’de Üretilmiştir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şehirlere Göç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin’deki Kırsallaşmanın Sebep ve Sonuçları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çin’in Şehirlerinde Şahsi Araç Talebi

İKİNCİ KISIM
Yeşil Şehirlere Artan Talep

ALTINCI BÖLÜM 129
Mavi Göklere ve Çevresel Riskin Azaltılmasına Artan Talep

YEDİNCİ BÖLÜM
Daha Düşük Kirlilik Seviyesi Talebine İlişkin Yeni Ampirik Kanıtlar

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tek Partili Bir Ülkede Çevre Konularında Hesap Verebilirliği Desteklemek

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Merkezî Hükümetin Çevresel Sürdürülebilirliği Teşvik Etmeye Yönelik Artan Arzusu

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yerel İdareler Yeşil Şehirler Yaratabilecek mi?

ONUNCU BÖLÜM
Sonuç

Ek 1
Ek 2 
Notlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Michel de Vroey, 38TL

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) Michel de Vroey,

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0