Radikal Demokrasi

Kitlenin Biyopolitikası, Halkın Hegemonyası

DERLEYEN(LER): 
Alexandros Kioupkiolis
Giorgos Katsambekis

ÇEVİREN: Hayrullah Doğan
Esma Kartal

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 356
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2016
ISBN: 9786055250805
FİYAT: 32 TL

Kitlesel hareketler çağdaş siyasetin kalıcı bir özelliği haline geldi. Halk ayaklanmaları ve “sivil toplum”un yükselişi artık Doğu Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın birçok yerinde otoriter rejimlerin sonu olarak kabul ediliyor ve daha çok araştırılıyor. Yakın zamanda dünyada çok konuşulan Arap Baharı, İspanyol indignados, Yunan aganaktismenoi ve Occupy hareketleri aslında benzer özellikler gösteriyor: Hepsi sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor, kendi kendine organize olup eylemlerini sürdüren doğrudan demokratik bir katılım sağlıyor. Hem lidersiz hem de sosyolojik ve ideolojik açıdan heterojen olan bu hareketlerin hepsi sabit gündemleri ve ideolojileri reddediyor.

İşte Alexandros Kioupkiolis ve Giorgos Katsambekis’in editörlüğünü yaptığı Radikal Demokrasi: Kitlenin Biyopolitikası, Halkın Hegemonyası kitabının yazarları da post-Marksizmin analitik araçlarını kullanarak bu üç hareketi mercek altına alıyor.
Bunu yaparken son dönemdeki eylemler etrafında gelişen yenilikçi pratikleri ve fikirleri detaylı bir şekilde inceleyip bunların demokrasiyi yeniden canlandırma potansiyellerini tartışıyorlar.

İÇİNDEKİLER

Giriş 7
Günümüzde Radikal Demokrasi ve Kolektif Hareketler: Kairos’un Zorluklarını Karşılama
Alexandros Kioupkiolis ve Giorgos Katsambekis

BİRİNCİ BÖLÜM 29
Post-Hegemonya: Olağan Post-Marksist Paradigmanın Dışında Siyaset
Benjamin Arditi

İKİNCİ BÖLÜM 69
Yunan Bir Anarşiste Mektup: Çokluklar, Halklar ve Yeni İmparatorluklar Üzerine
Richard J.F. Day ve Nick Montgomery

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 109
Halkın Egemenliği
Jodi Dean

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 137
Occupy ve Özerk Siyasi Yaşam
Saul Newman

BEŞİNCİ BÖLÜM 163
Hegemonya mı Post-hegemonya mı? Söylem, Temsil ve Gerçeğin İntikam(lar)ı
Yannis Stavrakakis

ALTINCI BÖLÜM 193
Genelleştirilmiş Karşıtlık ve Laclau ile Negri Arasındaki Tartışmada Siyasal Ontoloji
Paul Rekret

YEDİNCİ BÖLÜM 217
Bir Çokluk Hegemonyası: Hatları Karıştırma
Alexandros Kioupkiolis

SEKİZİNCİ BÖLÜM 247
Halkın Çokluksal Momenti ya da Momentleri: Yerleşik İkilikleri Bozan Demokratik Eylemlilik
Giorgos Katsambekis

DOKUZUNCU BÖLÜM 279
Laclau’da ve Hardt ve Negri’de Temsil ve Siyasal Mekân
Andy Knott

ONUNCU BÖLÜM 309
Meydanlarda Özerklik ve Hegemonya: 2011 Yunanistan ve İspanya Protestoları
Marina Prentoulis ve Lasse Thomassen

Katkıda Bulunanlar 339
Dizin 343

BENZER KİTAPLAR

Kitlesel hareketler çağdaş siyasetin kalıcı bir özelliği haline geldi. Halk ayaklanmaları ve “sivil toplum”un yükselişi artık Doğu Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Kitlesel hareketler çağdaş siyasetin kalıcı bir özelliği haline geldi. Halk ayaklanmaları ve “sivil toplum”un yükselişi artık Doğu Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 22TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

Kitlesel hareketler çağdaş siyasetin kalıcı bir özelliği haline geldi. Halk ayaklanmaları ve “sivil toplum”un yükselişi artık Doğu Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın […]

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki, 34TL

Arap Demokratikleşmesi
Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki,

SEPET
0