Radikal Demokrasi

Kitlenin Biyopolitikası, Halkın Hegemonyası

DERLEYEN(LER): 
Alexandros Kioupkiolis
Giorgos Katsambekis

ÇEVİREN: Esma Kartal
Hayrullah Doğan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 356
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-02-19 00:00:00
ISBN: 9786055250805
FİYAT: 90 TL

Kitlesel hareketler çağdaş siyasetin kalıcı bir özelliği haline geldi. Halk ayaklanmaları ve “sivil toplum”un yükselişi artık Doğu Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın birçok yerinde otoriter rejimlerin sonu olarak kabul ediliyor ve daha çok araştırılıyor. Yakın zamanda dünyada çok konuşulan Arap Baharı, İspanyol indignados, Yunan aganaktismenoi ve Occupy hareketleri aslında benzer özellikler gösteriyor: Hepsi sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor, kendi kendine organize olup eylemlerini sürdüren doğrudan demokratik bir katılım sağlıyor. Hem lidersiz hem de sosyolojik ve ideolojik açıdan heterojen olan bu hareketlerin hepsi sabit gündemleri ve ideolojileri reddediyor.

İşte Alexandros Kioupkiolis ve Giorgos Katsambekis’in editörlüğünü yaptığı Radikal Demokrasi: Kitlenin Biyopolitikası, Halkın Hegemonyası kitabının yazarları da post-Marksizmin analitik araçlarını kullanarak bu üç hareketi mercek altına alıyor.
Bunu yaparken son dönemdeki eylemler etrafında gelişen yenilikçi pratikleri ve fikirleri detaylı bir şekilde inceleyip bunların demokrasiyi yeniden canlandırma potansiyellerini tartışıyorlar.

İÇİNDEKİLER

Giriş 7
Günümüzde Radikal Demokrasi ve Kolektif Hareketler: Kairos’un Zorluklarını Karşılama
Alexandros Kioupkiolis ve Giorgos Katsambekis

BİRİNCİ BÖLÜM 29
Post-Hegemonya: Olağan Post-Marksist Paradigmanın Dışında Siyaset
Benjamin Arditi

İKİNCİ BÖLÜM 69
Yunan Bir Anarşiste Mektup: Çokluklar, Halklar ve Yeni İmparatorluklar Üzerine
Richard J.F. Day ve Nick Montgomery

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 109
Halkın Egemenliği
Jodi Dean

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 137
Occupy ve Özerk Siyasi Yaşam
Saul Newman

BEŞİNCİ BÖLÜM 163
Hegemonya mı Post-hegemonya mı? Söylem, Temsil ve Gerçeğin İntikam(lar)ı
Yannis Stavrakakis

ALTINCI BÖLÜM 193
Genelleştirilmiş Karşıtlık ve Laclau ile Negri Arasındaki Tartışmada Siyasal Ontoloji
Paul Rekret

YEDİNCİ BÖLÜM 217
Bir Çokluk Hegemonyası: Hatları Karıştırma
Alexandros Kioupkiolis

SEKİZİNCİ BÖLÜM 247
Halkın Çokluksal Momenti ya da Momentleri: Yerleşik İkilikleri Bozan Demokratik Eylemlilik
Giorgos Katsambekis

DOKUZUNCU BÖLÜM 279
Laclau’da ve Hardt ve Negri’de Temsil ve Siyasal Mekân
Andy Knott

ONUNCU BÖLÜM 309
Meydanlarda Özerklik ve Hegemonya: 2011 Yunanistan ve İspanya Protestoları
Marina Prentoulis ve Lasse Thomassen

Katkıda Bulunanlar 339
Dizin 343

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0