Rönesans ve Osmanlı Dünyası

DERLEYEN(LER): 
Anna Contadini
Claire Norton

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat Tarihi
Tarih
SAYFA SAYISI: 340
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı, Nisan 2018
ISBN: 9786052116470
FİYAT: 34 TL

Rönesans ve Osmanlı Dünyası, Rönesans döneminde Batı Avrupa ile Ortadoğu’nun kültürel, entelektüel ve ticari etkileşimlerini konu alan en son araştırmaları bir araya getiriyor. Hıristiyan Batı Avrupa ile Müslüman Doğu Akdeniz arasındaki temas ve mübadele unsurlarının araştırıldığı bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nu içinde Rönesans’ın evrildiği jeopolitik ve kültürel sürekliliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyor. Bunu yaparken de bugün modern öncesi ve erken modern Akdeniz dünyasında farklı sanatsal, entelektüel ve siyasi etkileşimleri anlama biçimimizi incelterek Rönesans’ın niteliğiyle ilgili tartışmayı ilerletmeyi amaçlıyor.

 Tartışılan konular arasında ticari temaslar, bilgi değişimi, eşyaların kullanımı, mimarinin ilham kaynakları, müzikal etkileşim ile Doğu Akdeniz kaynaklarının Batı’da ve Avrupalı kaynakların Osmanlı’da kullanımı yer alıyor.

 Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nde İslam Sanatı Tarihi profesörüdür.

 Claire Norton, Twickenham’da St. Mary’s University College Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

İÇİNDEKİLER

Resim Listesi 7
Renkli Resim Listesi 9
Katkıda Bulunanlar 11
Önsöz ve Teşekkür 15

1. Kısım - Ticari, Sanatsal ve Kültürel Bağlam

Sınırların Bulanıklaşması: Doğu ile Batı, Hıristiyan ve Müslüman Dünyalar Arasında Entelektüel ve Kültürel Etkileşimler 19
Claire Norton

Zevkler Ortak Mıydı? 11. Yüzyıldan 16. Yüzyılda Akdeniz'de Maddi Kültür ve Entelektüel Merak 41
Anna Contadini

İnabahtı Paradigmasına Yeniden Bakış: 16. Yüzyılda Osmanlıları Tanımak 81
Palmira Brummett

II. Kısım - Kültürler Arası Etkilerin Aktarımında İletim Ortamı Olarak Metinler, Sanat ve Müzik

Venedik ile Doğu Akdeniz Arasındaki Kültür Aktarımında Kitapların Rolü 115
Deborah Howard

"Venedikli Elçilerin Şam'da Kabulü": Tarihlendirme, Anlamlandırma ve Tarih Tespiti 127
Caroline Campbell

Giacomo Gastaldi'nin Anadolu Haritaları: Ortak Bir Venedik-Osmanlı Kültürel Uzamının Evriminden Bahsedilebilir mi? 143
Sonja Brentjes

Duymazdan Gelmek 165
Owen Wright

III. Kısım - Rönesans Düşüncesi

Hıristiyan Avrupa ile İslami Osmanlı İmparatorluğu Arasında Eski ve Yeni Sınır Çizgileri: Papa II. Pius'tan Papa XVI. Benedictus'a 191
Zweder von Martels

Turco-Graecia: Alman Hümanistleri ve Yunan Antikitesi'nin Sonu: Kültürel Alışveriş ve Yanlış Anlamalar 205
Asaph Ben-Tov

16. Yüzyılda İslam ve Osmanlı Yönetimi Hakkında Olumlu Görüşler: Jean Bodin Örneği 221
Noel Malcolm

IV. Kısım - Rönesans ve Osmanlı İmparatorluğu

Bağlayıcı İlişkiler: Memlük, Osmanlı ve Rönesans Kitap Ciltleri 247
Alison Ohta

Avrupa Piyasalarında Osmanlı Tekstilleri 259
Suraiya Faroqhi

Yunan Felsefesinin Hamisi Olarak II. Mehmet: Latin ve Bizans Perspektifleri
Anna Akasoy

Kaynakça 289
Dizin 335

BENZER KİTAPLAR

Bizans mimarisini, ağırlıklı olarak da dokuzuncu yüzyılla on beşinci yüzyıl arası Konstantinopolis bölgesinde inşa edilmiş olan kiliseleri inceleyen Robert Ousterhout, […]

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout, 32TL

Bizans’ın Yapı Ustaları

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout,

Perspektifin kullanımı, Rönesans resminde bir devrim yarattı ve sanatçıya izleyicinin görüş açısını resmetme fırsatı verdi. Oysa perspektifin teorisi başka bir […]

YAZAR(LAR) Hans Belting, 32TL

Floransa ve Bağdat
Doğu'da ve Batı'da Bakışın Tarihi

YAZAR(LAR) Hans Belting,

Bu kitap, Prof. Kutlu Aslıhan Yener'in direktörlüğünde Chicago Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğü Tell Atchana kazısının 2003-2004 kazı dönemlerindeki bulgularını sergiliyor.

DERLEYEN(LER) Kutlu Aslıhan Yener,

140TL

Tell Atchana, Alalah
2003-2004 Kazı Dönemleri, 1. Cilt

DERLEYEN(LER) Kutlu Aslıhan Yener,

SEPET
0