Şamlı Berber

18. Yüzyıl Biladü'ş-Şam'ında Yeni Okuryazarlık

YAZAR(LAR) :
Dana Sajdi

ÇEVİREN: Defne Karakaya

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 267
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ocak 2018
ISBN: 9786059389549
FİYAT: 32 TL

Bu kitap, 18. yüzyılda Osmanlı idaresindeki Şam’da yaşamış İbn Budeyr isimli bir mahalle berberi hakkında. Berber pekâlâ bir “hiç kimse” olarak unutulup gidebilirdi, ama sonraki yüzyıllarda kendisinden söz edilmesini sağlayacak çok ilginç ve umulmadık bir şey yaptı: Bir tarih kitabı, hayatı süresince şehrinde olup bitmiş her şeyi kaydettiği bir “vakayiname” yazdı. Dana Sajdi Şamlı Berber’de bu önemli kitabı inceliyor ve İbn Budeyr’in hayatına yakından bakarken beklenmedik türden –okumuş tabakaya mensup olmayan– insanların entelektüel alana dahil olmaya başlamasıyla ortaya çıkan bir fenomeni ele alıyor: Yeni okuryazarlık.

Şamlı Berber, Osmanlı ve İslam tarihinde halk tabakasından bir insan hakkında yapılmış kitap ölçeğindeki ilk mikrotarih çalışması. Osmanlı sosyal tarihine, Arap tarihyazımına ve 18. yüzyıl Biladü’ş-Şam’ının üzerinde az çalışılmış kültürel tarihine katkıda bulunan kitap, aynı zamanda 18. yüzyılla 19. yüzyıl sonu arasındaki bağlantıları incelemek için berberin kitabının yüz yıl sonra nasıl alımlandığına bakıyor ve Arap Rönesansı da denen Nehda’ya uzanan tarihsel güzergâhlara yeni bir ışık tutuyor.

Dana Sajdi, Boston College Tarih Bölümü’nde doçent. Derleyicisi olduğu Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri: On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri isimli kitap da KÜY tarafından yayımlandı.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 11
Giriş 15

BİRİNCİ BÖLÜM 29
Yeni Bir Düzenin Düzensizlikleri: Uzun 18. Yüzyılda Biladü’ş-Şam

İKİNCİ BÖLÜM 57
Kapıda Bir Berber: Toplumsal ve Entelektüel Bir Biyografi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 97
“Ucuz” Anıtsallık: Yeni Okuryazarlar ve Metinleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 137
Otorite ve Tarih: 18. Yüzyıl Biladü’ş-Şam Vakayinamesinin Soykütüğü

BEŞİNCİ BÖLÜM 169
Kendisine Ait Bir Oda: Şamlı Berberin “Tarih”i

ALTINCI BÖLÜM 201
Berberin Hikâyesini Tıraş Etmek: Bir Tarihin Sonraki Hayatları

Sonuç: Yeni Okuryazarlıktan Basılı Gazeteciliğe 231

Sonsöz 239
Lügatçe 241
Kaynakça 243
Dizin 265

BENZER KİTAPLAR

“Ankara’da Okul Çağında Ev Geçindiren Çocuklar”, Gazi Eğitim Enstitüsü İş-Resim Bölümü 1935 yılı ilk mezunlarından Recep Cengizkan’ın (Cengiz Kan olarak […]

YAZAR(LAR) Recep Cengizkan, 50 TL

Ankara’da Okul Çağında Ev Geçindiren Çocuklar

YAZAR(LAR) Recep Cengizkan,

Kitapta, “Kızılay Meydanı Başkent Ankara için her zaman önemli bir odak mıydı? Zamanla nasıl değişti ve dönüştü? Başkentin imgesi olma […]

YAZAR(LAR) Çiğdem Varol, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, 40 TL

Başkent’in Meydanı Kızılay’ın Dönüşüm Öyküsü

YAZAR(LAR) Çiğdem Varol, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül,

Akademik yaşamı boyunca uzun yıllarını Türkiye’de Bizans sanatı konusunda araştırmalarla geçirmiş olan Profesör Robert Ousterhout, yirmi beş yılı aşkın süredir […]

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout, 150 TL

Bizans Toplumunu Görünür Kılmak
Kapadokya'da Sanat, Maddi Kültür ve Yerleşim

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout,

SEPET
0