Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi

YAZAR(LAR) :
İsmail Tufan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Gerontoloji
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 136
ÖLÇÜ: 19 x 25 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-01-01 00:00:00
ISBN: 9786055250362
FİYAT: 25 TL

Talcott Parsons’ın sistem teorisinden yararlanarak Türkiye’de yaşlılığın sosyal sisteme entegrasyonunu tartışıyor ve yaşlılığın sosyal yapısını analiz ediyor.

Türkiye’de yaşlanma konusuna tıbbi bir yaklaşım hâkim. Yaşlıların sayısında artışların öngörüldüğü günümüzde, bu alana ait gerontolojik bilgi eksikliğinden yola çıkan İsmail Tufan, yaşlılığın sosyal gerçekliğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi’nde Tufan, Talcott Parsons’ın sistem teorisinden yararlanarak Türkiye’de yaşlılığın sosyal sisteme entegrasyonunu tartışıyor ve yaşlılığın sosyal yapısını analiz ediyor. Demografik değişimlerin yaşlanma ve yaşlılığa etkilerini saptamak için toplumu sosyal bir sistem olarak inceliyor. Değişen nüfus yapısında yaşlılığın sistemsel sorunlarını ele alan Tufan, kitabını bir hizmet tasarım sistemi modeliyle bitiriyor.

İsmail Tufan Osnabrück Üniversitesi Vetcha Fakültesi Gerontoloji Bölümünü bitirdi, uzun yıllar Almanya’da yaşadı. Psikoloji, psikoterapi ve pedagoji eğitimi aldı. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk gerontoloji bölümünü kurdu. Aydın, Nazilli, İzmir, Ordu ve Dinar’da demans ve Alzheimer hastaları için ilk bakım modelini hayata geçirdi. Bu çalışmalarının sonucunda Tufan Çark Modelini geliştirdi. Nazilli’de, Türkiye İleri Yaş Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye Gerontoloji Atlası araştırmasını yürüten İsmail Tufan, halen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünde öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

 • 1.Giriş
 • 1.1.Toplum
 • 1.2.Yaşlılık
 • 1.3.Çıkış Noktası
 • 2.Gerontoloji
 • 2.1.Genel Bilgi
 • 2.2.Yaşlılar Üzerine Önyargılar
 • 2.3.Yaşlılık ve Yaşlanma
 • 2.4.Yaş Kavramı
 • 2.5.Sosyal Gerontolojinin Teorileri
 • 2.6.Teoriler Üzerine Yorumlar
 • 2.7.Türkiye’de Gerontoloji
 • 2.8.Perspektif
 • 3.Sistem Teorisi
 • 3.1.Sistem Kavramı
 • 3.2.Sistem Teorisi (Parsons)
 • 3.3.Sosyal Sistem
 • 3.4.Sosyal Sistemin Sorunu Olarak Yaşlılık
 • 4.Yaşlılığın Yapısal Değişimi
 • 4.1.Dünden Bugüne Yaşlılık
 • 4.2.Demografik Değişim
 • 4.3.Gelecekte Nüfus Yapısı
 • 4.4.Gelecekte Nüfus Yapısı
 • 4.5.Nüfus Yapısı Değişiyor!
 • 4.6.Yaşlılık Dalgası Yolda!
 • 4.7.Yaşlı Kadınlar Çoğalıyor!
 • 5.Toplumsal Yaşlanma ve Sonuçları
 • 5.1.Entegrasyon
 • 5.2.Yaşlılığın Sosyal Sistemden Dışlanması
 • 5.3.Yaş Grupları ve Kuşaklar
 • 5.4.Gençleşme
 • 5.5.Kadınlaşma
 • 5.6.Bireyselleşme
 • 5.7.Mesleksizleştirme
 • 5.8.İleri Yaşlılık
 • 5.9.Yaşlılığın Meslekten Arındırılması
 • 5.10.Maddi Konum
 • 5.11.Sosyal Statü
 • 5.12.Bölgesel Etkiler
 • 5.13.Yaşlanmanın Politik Etkileri
 • 5.14.Türkler Nerede Çalışıyor?
 • 5.15.Ev Kadınları
 • 5.16.Çalışan Çocuklarımız
 • 5.17.Çalışan Alanları
 • 5.18.60+ Kuşağında Engelliler ve Kronik Hastalar
 • 5.19.Yaş ve Cinsiyet
 • 5.20.Tufan Çark Modeli – Yaşlılık Sorununa Sosyal Sistemde Çözüm
 • 6.Yorum
 • 6.1.Sosyal Entegrasyon
 • 6.2.Sağlık ve Bakım Fonksiyonları
 • 6.3.Çalışanların Sosyal Güvenliği
 • 6.4.Geçim Fonksiyonu
 • 7.Sonuç
 • Kaynakça
 • Dizin

BENZER KİTAPLAR

Düşünün ki yaşlısına bakan aile fertleri grev yaptı ve yaşlıları devlete teslim edip “Al, sen bak!” dedi. Ortaya çıkacak kaosu […]

YAZAR(LAR) İsmail Tufan, 24 TL

Bakıma Muhtaç
Türkiye'de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı

YAZAR(LAR) İsmail Tufan,

SEPET
0