Türklük, Müslümanlık, Doğululuk

AB'nin Türkiye Söylemleri

YAZAR(LAR) :
Senem Aydın-Düzgit

ÇEVİREN: Barış Cezar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 217
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-11-18 00:00:00
ISBN: 9786055250713
FİYAT: 110 TL

Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB’nin Türkiye Söylemleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üç Avrupa Birliği ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) Türkiye üzerine söylemlerini inceliyor. Senem Aydın-Düzgit, kimliğin farklılıklarla belirlendiğini ifade eden postyapısalcı bir çerçevede Eleştirel Söylem Analizi kullanarak Türkiye temsilleri üzerinden “Avrupalı” kimliğinin inşasını açığa çıkarıyor. Türkiye’nin üyeliğine dair tartışmalarla ideolojik, ulusal ve kurumsal bağlamlarda inşa edilen çeşitli Avrupa imgeleri olduğunu öne sürerek bu Avrupalar’ın inşa edildiği dört ana tema sunuyor: Avrupa’nın “bir güvenlik topluluğu”, “demokratik değerlerin savunucusu”, “siyasi bir proje” ve “kültürel bir alan olarak” kavramsallaştırılması. Yazar, Avrupa Birliği’nde yapılan Türkiye hakkındaki tartışmaların söylem alanında çeşitli Avrupalar inşasına yol açan temel bir etmen olduğunu söylüyor.

Türkçe çevirisi için gözden geçirilen ve güncellenen kitap Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne etkisini yeni ve eleştirel bir açıdan ele alıyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 7

Giriş 9
Uluslararası İlişkilerde Kimlik 10
Genişleme Politikası Yoluyla Avrupa’nın İnşası: Türkiye’nin Üyeliği Örneği 15
Araştırmanın Metodolojisi 19
AB-Türkiye İlişkilerindeki Başlıca Meseleler 31
Kitabın Ana Hatları 33

BİRİNCİ BÖLÜM - Bir Güvenlik Topluluğu Olarak Avrupa 37

Medeniyetler Çatışmasına Deva Olarak Türkiye 37
Avrupa İçin Potansiyel Bir Güvenlik Tehdidi Olarak Türkiye 57
Sonuç 66

İKİNCİ BÖLÜM - Demokratik Değerlerin Savunucusu Olarak Avrupa 69

Demokratikleşemez Bir Ülke Olarak Türkiye 70
Demokratikleşebilir Bir Türkiye 78
Sonuç 96

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Siyasi Bir Proje Olarak Avrupa 99

Avrupa Siyasi Projesine Potansiyel Bir Tehdit Olarak Türkiye 99
Avrupa Siyasi Projesine Uyum Sağlama
Kabiliyetine Sahip Bir Ülke Olarak Türkiye 108
Sonuç 125

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kültürel Bir Alan Olarak Avrupa 129

Avrupa’nın Kültürel Homojenliğini Seyrelten Bir Ülke Olarak Türkiye 129
Avrupa’da Kültürel Çeşitliliğe Katkı Yapan Bir Ülke Olarak Türkiye 144
Sonuç 160

Sonuç 163

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0