Yeni Üzerine

Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) :
Boris Groys

ÇEVİREN: Zeynep Baransel

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 208
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm
BASKI: 1. Baskı ,2020-01-24 11:32
ISBN: 9786057685186
FİYAT: 90 TL

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu sınırdaki sürekli kaymaların izini sürerken sanatta yeniliğin ve bunun algılanması ve tanınmasının ardındaki süreçlerin haritasını çıkarıyor.

Modern kültürün başlıca yönlendiricileri olan entelektüel piyasayı ve arşivi harekete geçiren değiş tokuş ve değerleme ekonomilerini de mercek altına alıyor. Yeni Üzerine, öncelikle günümüzde sanatın nasıl sanat olduğunu araştırıyor. Groys, zamanımızın kültürel yapıtlarının kendilerine özgü niteliklerinin analizini yaparak okuru bir yandan da bu yapıtlar hakkında düşünmeye sevk ediyor. Derinlemesine analizleri felsefi sorularla birleştirerek modern dünyada kültür üretiminin kilit meselelerini keşfe çıkıyor.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Metinle İlgili Not
Giriş

BİRİNCİ KISIM
Arşivdeki Yeni

BİRİNCİ BÖLÜM
Geçmişle Gelecek Arasında Yeni

İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Yalnızca Öteki Değildir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeninin Kökeni Ne Piyasadadır Ne de Sahicilikte

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeni, Ütopik Değildir

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerli Öteki Olarak Yeni

ALTINCI BÖLÜM
Yeni ve Moda

YEDİNCİ BÖLÜM
Yeni, Orijinal Farklılığın Bir Etkisi Değildir

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeni, İnsan Özgürlüğünün Bir Ürünü Değildir

İKİNCİ KISIM
Yenilik Stratejileri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültürel Arşiv ile Dünyevi Alan Arasındaki Değer Sınırı

ONUNCU BÖLÜM
Değerlere Yeniden Değer Biçilmesi Anlamında Yenilik

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Yenilik ve Yaratıcılık

ON İKİNCİ BÖLÜM
Marcel Duchamp’ın Hazır-Nesneleri

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Olumsuz Uyum

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ekolojik Karşı Argüman

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Değer Kazanma ve Değer Kaybetme

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yenilikçi Değiş Tokuş

ON ALTINCI BÖLÜM
Değiş Tokuşun Kültürel Ekonomisi

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Yenilikçi Değiş Tokuş ve Hıristiyanlık

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yenilikçi Değiş Tokuşun Yorumları

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültürel Değer Sınırları ve Toplumsal Eşitsizlik

YİRMİNCİ BÖLÜM
Yenilikçi Değiş Tokuş Olarak Düşünce

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Yazar/Sanatçı

Notlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar içinde edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık sorunlara ışık tutabilir […]

YAZAR(LAR) Kees Dorst, 90 TL

Yenilikçi Çerçeve
Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri

YAZAR(LAR) Kees Dorst,

SEPET
0