Yenilgiden Sonra

Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi

YAZAR(LAR) :
Ayşe Zarakol

ÇEVİREN: Barış Cezar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Tarih
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 355
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2012
ISBN: 9786055250010
FİYAT: 26 TL

Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya ve Soğuk Savaş sonrası Rusya vakalarını derinlemesine inceliyor, karşılaştırıyor.

Türkiye, Japonya, Rusya: Coğrafi konumları, dilleri, dinleri, yüzölçümleri, güçleri, kültürleri birbirinden bu kadar farklı üç ülke neden aynı saplantılarla boğuşup durur? Bu üç ülkenin Batı denen şeye benzer tepkiler vermelerinin kuramsal açıdan tutarlı bir açıklaması var mıdır? Batı tarafından mağlup edilmiş bu imparatorluklar yenilgiyle nasıl başa çıkmışlardı? Konstrüktivizmin yanı sıra toplumsal kuramcıların ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanan Yenilgiden Sonra, lekeli devletlerin statü kaygılarına karşı aşırı duyarlı hale geldiklerini ve dış siyasetlerini buna göre biçimlendirdiklerini savunuyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya ve Soğuk Savaş sonrası Rusya vakalarını derinlemesine inceliyor, karşılaştırıyor.

Ayşe Zarakol, ABD’de Middlebury College da Siyaset Bilimi ve Antik Yunan ve Roma Medeniyeti bölümlerinde okudu. Doktora derecesini Wisconsin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden aldı. Doğu-Batı ilişkileri, karşılaştırmalı Türk dış politikası ve uluslarası ilişkiler teorileri konularında çalışmaktadır. ABD de Washington and Lee Üniversitesinde bir süre yardımcı doçent olarak görev yapan Zarakol, şu anda Cambridge Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Teşekkürler

Türkçe Basıma Önsöz

Giriş

Ulusal Kimlik ve Leke

Modernlik ve Uluslararası Sistem

Üç Lekelenme Vakası: Türkiye, Japonya ve Rusya

Araştırmadaki Yaklaşım ve Bölümler

BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI SİSTEMDE KAPILAR VE KAPICILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Sistemde İçeridekiler ve Dışarıdakiler

Giriş

Türkiye, Japonya ve Rusya'nın Kafa Karıştırıcı Toplumsallaşması

Modernlik, Ontolojik Güvensizlik ve Uluslararası Sistem

Modern Uluslararası Sistem

Modernlik, Tabakalaşma ve "Yabancıların" Yaratılması

"Batı'nın Yükselişi"nin Toplumsal Etkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Dışarıda Kalan Devletler

Giriş

Uluslararası Sistemde Yerleşik-Dışarıdaki Dinamiği

Uluslararası Sistemde Leke

Modern Devletin Doğuşu Lekelenmeyi Neden Uluslararası Sisteme Taşıdı

Uluslararası Sahnede Yerleşik-Dışarıdaki Dinamiği

Leke Yaftaları Davranışları Nasıl Etkiler

Devletler, Habitus ve Leke

Strateji Tercihlerinin Açıklanması

İKİNCİ KISIM

İMPARATORUN HABERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

"Barbarlar": Türkiye (1918-1938)

Giriş

Osmanlı İmparatorluğu'nun Lekelenmesi

Türkiye'nin Yeniden Normallik Arayışı

Egemen Türkiye: Şimdi Ne Olacak (1923-1938)

Modern Türkiye'yi Biçimlendirmek

Yazı Tura: Lekelenme, Ulusal Habitus ve Egemenlik

Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

"Çocuklar": Japonya (1945-1974)

Giriş

Avrupa Medeniyet Standardı ve Japonya: Bunmei Kaika

İmparatorluk Japonyası

Türkiye ile Karşılaştırmalar

Japonya Yenilgiden En İyi Şekilde Yaralanıyor

Yeni Bir Japonya

Kamikaze Pilotlarından Radyo Satıcılarına: Değişen Statü Standartları

BEŞİNCİ BÖLÜM

"Gizemli" Düşman Rusya (1990-2007)

Giriş

Rusya ile Batı: Émile mi Yoksa Caliban mı?

Sovyet Rusya

Gorbaçov ve "Yeni Düşünce"

Sovyetler Birliği'nden Sonra: Gorbaçov'dan Putin'e Dış Politika Tercihleri

Rusya Nereye Gidiyor?

SONUÇ

Zealotlar mı Yoksa Herodianlar mı?

Kaynakça

Dizin

BENZER KİTAPLAR

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 22TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 22TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

SEPET
0