Yenilgiden Sonra

Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi

YAZAR(LAR) :
Ayşe Zarakol

ÇEVİREN: Barış Cezar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Tarih
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 368
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 2. Baskı, Eylül 2019
ISBN: 9786055250010
FİYAT: 34 TL

 

Türkiye, Japonya, Rusya: Coğrafi konumları, dilleri, dinleri, yüzölçümleri, güçleri, kültürleri birbirinden bu kadar farklı üç ülke neden aynı saplantılarla boğuşup durur? Bu üç ülkenin Batı denen şeye benzer tepkiler vermelerinin kuramsal açıdan tutarlı bir açıklaması var mıdır? Batı tarafından mağlup edilmiş bu imparatorluklar yenilgiyle nasıl başa çıkmışlardı? Konstrüktivizmin yanı sıra toplumsal kuramcıların ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanan Yenilgiden Sonra, lekeli devletlerin, statü kaygılarına karşı aşırı duyarlı hale geldiklerini ve dış siyasetlerini buna göre biçimlendirdiklerini savunuyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya ve Soğuk Savaş sonrası Rusya vakalarını derinlemesine inceliyor, karşılaştırıyor.

Zarakol bu konuları ele alırken Batılı olmak veya olmamak, Batı’dan “geri” olmak, yeterince “medeni” veya “gelişmiş” olmamak üzerine bu ülkelerde cereyan eden tartışmalardan da bir kesit sunuyor. Uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih disiplinlerinin kesişiminde yer alan bu çalışma kıyaslamaları, tarihsel analizleri ve kuramsal yaklaşımlarıyla alanına yeni bir soluk getiriyor.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür
Türkçe Basıma Önsöz
İkinci Basıma Önsöz
Giriş

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Sistemde Kapılar ve Kapıcılar

BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Sistemde İçeridekiler ve Dışarıdakiler

İKİNCİ BÖLÜM
Dışarıda Kalan Devletler

İKİNCİ KISIM
İmparatorun Haberi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
“Barbarlar”: Türkiye (1918-1938)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
“Çocuklar”: Japonya (1945-1974)

BEŞİNCİ BÖLÜM
“Gizemli” Düşman Rusya (1990-2007)

SONUÇ
Zealotlar mı Yoksa Herodianlar mı?

Notlar
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 22TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 22TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

SEPET
0