1980 Sonrası Türkiye'de Popüler Roman


  • DİL: Türkçe
  • KATEGORİ:Edebiyat Eleştirisi
  • SAYFA SAYISI: 348
  • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2013
  • ISBN: 978-605-5250-11-9
  • FİYAT:26 TL

Popüler romanların en belirgin özellikleri seri üretilmeleri, belirli formüllere, basmakalıp kahramanlara ve olaylara dayanmalarıdır. Söz konusu eserler, yüzeysel bakıldığında dünyayı sorgulamak yerine olduğu gibi kabullenip iyi ve kötü, siyah ve beyaz arasında bölünmüş basit bir yapı olarak tanımlayan, dünyevi problemleri basitleştiren, okuyucuyu da buna yönlendiren eserlerdir. Yaygın olarak tüketilen popüler romanlar en çok edebiyatı sorgulama ve eleştirme işlevlerinden soyutladığı, seri üretimden kaynaklı maddi kazancı öne çıkardığı iddialarıyla eleştirilir.

Bugüne kadar popüler romana yönelik akademik ilginin genelde kısıtlı kalmış olması da dikkat çekicidir. Buradan hareketle Veli Uğur, 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman’da popüler romana genel bir giriş niteliğinde bir tasnif çalışması yapıyor. Popüler roman gibi çok geniş bir konuyu kapsayıcı olmak iddiasıyla değil, belirli sınırlar içinde incelemek adına 1980 sonrasıyla sınırlandırıyor; ayrıca tasnifini aşk romanları, hidayet romanları, bilimkurgu romanları, polisiyeler, fantastik romanlar, korku romanları, siyasal kurgular gibi bazı türler altında yaparak, her türü temsilen seçtiği romanları inceliyor.

Elinizdeki kitap, sadece popüler romanları seven, okuyan ve edebiyatla ilgili okur için değil; bir araştırma alanı olarak popüler romanı kültürel çalışmalardan siyaset bilimine farklı disiplinler içinde değerlendirebilecek araştırmacılar için de faydalı bir kaynak olacaktır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Popüler Romanın Doğuşu ve 1980’e Kadar Olan Gelişimi

İKİNCİ BÖLÜM

1980 Sonrasında Türk Edebiyatının Durumu ve Popüler Roman

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aşk (Olsun) Romanları

Zevkli Günahlar: Cinsellik

Nerede O Eski Günler?

Okumuş Kadınlar

Aşk Romanlarının Adsızları

İslami Aşk Romanları

Dindar Âşıklar

Dini Romantizm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayyaş Çağdaşlar, Huzurlu Dindarlar: Hidayet Romanları

Arayış İçindeki İnsanlar

Kefenin Cebi Yok! Din ve Maddi Zenginlik

İçki, Fuhuş, Güzellik Yarışması = Batılı Yaşam

Türbanlı İsyan: Gerçek, İdeal Müslümanlık

Müslümanların Ezilmesi

Flörtsüzlük Özlemi: Günlük Yaşam ve Din

Hidayet Romanlarında Sosyal Sorunlar

Köylülerin Hidayeti

Köye Esen Garp Rüzgârları

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimkurgu ya da İlimkurgu

Büyük Savaş Sonrasını Anlatan Bilimkurgu

Saf Bilimkurgu

Komünist “Alien”lar: Yabancı Yaratıklarla Mücadele

Sosyal Bilimkurgu

ALTINCI BÖLÜM

Vampirler, Çocuklar, Savaşçılar: Fantastik Romanlar

Birincil Dünyayı Merkeze Alan Fantastik Romanlar

Karanlık Fantezi

Şehir Fantezisi

İkincil Dünyayı Anlatan Fantastik Romanlar

Kılıç ve Büyü

Epik Fantezi

YEDİNCİ BÖLÜM

Kanun Kim? Polisiye Romanlar

Dedektifler

Dedektif Gazeteciler

Tesadüfi Dedektifler

Amatörler

Profesyoneller

Polisler

Katiller, Hırsızlar vs: Polisiye Romanlarda Suçlar ve Suçlular

Siyasi Suçlar

Kalpazanlar

Polisiye Edebiyatta Yeni Yaklaşımlar ve Konular

Postmodern Polisiyeler

Parapsikolojik Polisiyeler

SEKİZİNCİ BÖLÜM

My Name is… Casus Romanları

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

Rakip Kalede Oyunlar: Yabancı Ülkelerdeki İstihbarat Faaliyetleri

Küresel Sistemin Müdafileri

DOKUZUNCU BÖLÜM

Gotların Mirası: Korku Romanları

Fiziksiz Korku: Doğaüstüler

Cinler, Alkarısı…

İsimsiz Dehşet

Gerçek Dünyada Korku

Psikolojiden Hediye: İçimizdeki Düşman

Sahte Hayaletler

Dehşet Dolu Korkular

Şeytani Gücün Oyuncakları

Korku Romanından Bilimkurguya Köprüler

ONUNCU BÖLÜM

Hedefteki Ülke Türkiye: Siyasal Kurgular

Düşmanların Ortasında

Devletin İyi Çocukları

Cemaat Kurguları

Küresel ve Bölgesel Krizler

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Manevi Boyutlu Türkler: Popüler Tarihi Romanlar

Muhteşem Yüzyıllar

Nice Koçyiğitler: Yüceltilmiş Tipler (Akıncılar ve Leventler)

Bizimkiler ve Gâvurlar

Tarih Dersleri

Herkes Müslüman Olsa

Sonuç

Kaynakça

Dizin

BENZER KİTAPLAR

BLOG'DAN SEÇTİKLERİMİZ