Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)


  • DİL: Türkçe
  • KATEGORİ:Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih
  • SAYFA SAYISI: 450
  • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Mart 2012
  • ISBN: 978-605-6257-51-3
  • FİYAT:28 TL

Bu kitapta, Cumhuriyet döneminin ilk Anayasası olan 1924 Anayasası’nın yapımında bizzat yer almış, sonra da 1925’te açılan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk-ı Esasiye (Anayasa Hukuku) dersleri vermiş olan Ahmet Ağaoğlu’nun (1869-1939) ders notları tarihsel ve entelektüel bağlamıyla ele alınıyor. Ahmet Ağaoğlu’nun 1925-6 akademik yılına ait birinci sınıf ve 1926-7 akademik yılına ait ikinci sınıf Hukuk-ı Esasiye ders notları, şimdiye kadar yalnızca Osmanlıca bilenlere açıktı. Devletin yapısı, güçler ayrılığı, egemenlik, özgürlükler gibi temel konularda dünyadan karşılaştırmalı örneklerle işlenmiş bu ders notlarının yaygın dolaşımda bulunmaması bir eksiklikti. Bu kitap, söz konusu eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Ağaoğlu’nu 1930, yani Serbest Fırka dönemi ve sonrasında yazdıklarıyla tanıyanlar için 1926-7 Hukuk-ı Esasiye notları iyi bir yeniden düşünme vesilesidir. Diğer yandan Ağaoğlu’nun dersleri, Türkiye’de Takrir-i Sükûn dönemine denk geldiğinden, okuyucular, derslerde işlenen konuların bu siyasal bağlamda hayli ilginç olduğunu fark edeceklerdir. Kısacası, sözlük, kaynakça ve 1924 Anayasası (Kanun-ı Esasi Encümeni teklifi, Anayasa metni, 1945 versiyonu ve 1952 versiyonu) metniyle birlikte bu kitap yalnızca Ağaoğlu’yla ilgilenenler için değil; hukuk ve hukuk tarihi, yüksek öğretim tarihi, siyaset bilimi araştırmacıları ve nihayet erken Cumhuriyet dönemiyle ilgilenenler için de verimli bir kaynak olacaktır.

Osmanlıca metinleri derleyen, transliterasyonunu yapan, ders notlarını tarihsel ve entelektüel bağlamıyla tartışan Yrd. Doç Dr. Boğaç Erozan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar

Önsöz- Neden Ahmet Ağaoğlu, Neden Hukuk-ı Esasiye Ders Notları?

Teşekkür

Metinler ve Çevrimyazı Üzerine Notlar

Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927) Üzerine: Ahmet Ağaoğlu, Siyasal ve Entelektüel Bağlam

Yaklaşım: Yazar, Metin ve Bağlam

Kısa Biyografi

Ahmet Ağaoğlu’nun Hukuk-ı Esasiye Profesörlüğü: Siyasal ve Kurumsal Bağlam

Ahmet Ağaoğlu’nun Hukuk-ı Esasiye Profesörlüğü: Anayasa Hukuku Geleneği ve Entelektüel Bağlam

Hukuk-ı Esasiye Ders Notlarının İçeriği Üzerine

ÇEVRİMYAZI 1:

Hukuk-ı Esasiye Ders Notları [1926] [Birinci Sınıf Hukuk-ı Esasiye Notları]

Hukuk-ı Esasiye

ÇEVRİMYAZI 2:

Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1927)

İkinci Sınıf Hukuk-ı Esasiye Notları

EK

1924 Anayasası

Kaynakça

Sözlük

Dizin

BENZER KİTAPLAR