Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü :

Mimari, Tarih ve İmgelem

  • KATEGORİ:Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih
  • SAYFA SAYISI: 414
  • ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2012
  • ISBN: 978-605-5250-05-8
  • FİYAT:26 TL

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdan derlenen kitapta Selçuklu, Osmanlı, Safevi ve Babüri hamamlarının mimarisinin ve kültürel bağlamının dönüşümü; Batı’daki Türk hamamları ve ressamların gözünden hamamlar gibi konular inceleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’na yakın coğrafyalardaki yıkanma biçimleri ve hamam gelenekleriyle, Osmanlı hamam kültürü arasındaki ilişki üzerinde duruluyor.

Hijyen, dinlenme ve sosyal ilişkiler mekânı olmaları ve mimari değerleri nedeniyle Anadolu ve çevre bölgelerde her zaman önemli bir yeri olan hamamlar, mimari mekânlar ve önemli kültürel kurumlar olarak toplumsal ve tarihsel değişimlerden birçok düzeyde devamlı olarak etkilenmiştir. Bu kitap bu alanda çalışan sanat ve mimarlık tarihçilerini, arkeologları ve tarihçileri bir araya getirerek Anadolu hamam kültürü hakkındaki bilgi eksiklerimizi gidermeyi amaçlıyor.

Doktora derecesini sanat tarihi alanında Minnesota Üniversitesinden alan Nina Ergin, halen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Giriş / Nina Ergin

Anadolu Hamam Kültürü: Bin Işık Huzmesi, Bin Ilık Parmak / Fikret K. Yegül

Bizans Çağında Hamamlar / Albrecht Berger

Balneum ile Hamam Arasında: Emevi Suriyesi'nde Hamam Kompleksleri / Lara Tohme

Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Hamamlar / Ayşıl Tükel Yavuz

İstanbul’da Hamam İşletmeciliği: On Yedinci ve On Sekizinci Yüzyılda Çemberlitaş Hamamı / Nina Ergin

Yerelötesi Bir Olgu Olarak Yıkanma: Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap Eyaletlerinde Hamamlar / Astrid Meier

Balkanlar’da Az Bilinen Birkaç Hamam ve Kaplıcaya Giriş / Machiel Kiel

Yunanistan’daki Osmanlı Hamamları: Tarihleri ve Mimarileri Hakkındaki Çalışmalara Bir Katkı / Eleni Kanetaki

Babüri Hindistan’da ve Safevi İran’da Hamamlar: İki Erken Modern İslami İmparatorlukta İklim ve Kültür / Stephen P. Blake

Batı’da Türk Hamamı / Nebahat Avcıoğlu

Ressam Gözüyle Osmanlı Hamamı / Günsel Renda

Yazarlar

BENZER KİTAPLAR