Aşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar


  • DİL: Türkçe
  • KATEGORİ:Edebiyat Eleştirisi, Tarih
  • SAYFA SAYISI: 191
  • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2011
  • ISBN: 978-605-6141-14-0
  • FİYAT:25 TL

Âşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar, Osmanlı biyografileri arasında ayrıcalıklı bir yeri olan Âşık Çelebi tezkiresi üzerine kitap biçiminde yayımlanan ilk çalışmadır. Okuması hem çok keyifli hem de çok zor bir metin yazan Âşık Çelebi (ö. 1572), yaşadığı dönemin kültürünü, edebiyatını, İstanbul’unu ve şairlerini son derece canlı bir şekilde tasvir eder. Bu kitabı oluşturan makaleler, Âşık Çelebi’nin eserinde vurguladığı belli başlı konular üzerine yoğunlaşarak onun bizlere aktarmaya çalıştığı dünyayı; hangi meseleleri nasıl ve neden anlattığını inceleyerek tezkiresini anlamaya bir başlangıç niteliği taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Âşık Çelebi ve Tezkiresine Nüfuz Etme Denemesi / Hatice Aynur, Aslı Niyazioğlu

ÂŞIK ÇELEBİ VE MEŞÂ'İRÜ'Ş-ŞU'ARÂ

Kurgusu ve Vurgusuyla Kendi Kaleminden Âşık Çelebi'nin Yaşamöyküsü / Hatice Aynur

Meşâ'irü'ş-Şu'arâ'nın Nüshaları, Nüshaların Şeceresi Oluşturulurken İzlenen Yöntem ve Karşılaşılan Zorluklar / Filiz Kılıç

RÜYALAR, DERVİŞLER VE AŞK

Rüyaların Söyledikleri / Aslı Niyazioğlu

Meşâ'irü'ş-Şu'arâ'da Toplum-Tanımaz Sapkın Dervişler / Helga Anetshofer

Aşk, Âşıklar ve Maşûklar: Meşâ'irü'ş-Şu'arâ'da Aşk İlişkileri / Jan Schmidt

ŞAİRLER VE EDEBİYAT DÜNYASI

Âşık Çelebi ve Edebî Kanon / Zeynep Altok

Edebî Hâmîlik İlişkileri: Kaynak Olarak Âşık Çelebi Tezkiresi / Tûbâ İsen-Durmuş

Garîb Ma'nâlar, Acîb Hayâller Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak "Garîb" Sıfatı / Ali Emre Özyıldırım

EK-I

Meşâ'irü'ş-Şu'arâ ve Hadâ'iku'l-Hakâ'ik'e göre Âşık Çelebi'nin Yaşamının Kronolojisi / Hatice Aynur

EK-II

Âşık Çelebi ve Tezkiresiyle İlgili Yayınlar Kaynakçası / Hatice Aynur

Kaynakça

Yazarların Özgeçmişleri

BENZER KİTAPLAR