Biziz, Halk! :

Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

  • KATEGORİ:Felsefe, Sosyoloji
  • SAYFA SAYISI: 217
  • ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2018
  • ISBN: 978-605-2116-53-1
  • FİYAT:28 TL

Biziz, Halk! politik ve ekonomik tahakküm altındaki halkların kamusal alanlarda toplanmasının ne anlama geldiğini, nasıl bir işlev gördüğünü soruşturuyor. Bu toplanmaları çoğul performatif eylemler olarak alan Judith Butler, performatiflik kuramını genişleterek, prekaryalığın şimdilerde sık sık yaşanan halk hareketlerinde temel bir motif olduğunu belirtiyor.

Butler, belli nüfusların toplumsal ve ekonomik destek ağlarından uzak kaldıkları ve yaralanma, şiddet ve ölüme daha yakın düştükleri, siyasi nedenlerden kaynaklanan koşullara karşılık gelen prekaryalığı devindirici güç olarak alan gösterilerin nesnesinin bedenler olduğunu belirtiyor. Buna göre, kitle gösterileri prekaryalığın kolektif bir reddidir. Dahası, bedenlerin sokaklarda, meydanlarda ya da diğer kamusal alanlarda toplanması, arz-ı endam etme hakkının kullanılmasıdır; bu, daha yaşanabilir hayatlar için bedensel bir taleptir.

Kamusal toplanmanın dışavurumcu ya da göstergesel biçimlerini anlamaya çalışan, ama aynı zamanda neyin “kamusal”, kimin “halk”tan sayılabileceğini sorgulayan Biziz, Halk!, toplanma özgürlüğünün de, tıpkı konuşma özgürlüğü gibi bir “ifade özgürlüğü” olduğunu ortaya koyuyor. Bu toplanmalarda prekaryalığın nasıl eyleme döküldüğünü ve prekaryalığa nasıl karşı çıkıldığını tartışan Butler, baskı ve zorlama altındaki bedenlerin bir araya geldiği bir toplaşmanın kendisinin sebat ve direnişi ima ettiğini söylerken zorlukların barındırdığı umudu yansıtmayı başarıyor.

İÇİNDEKİLER

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM
Toplumsal Cinsiyet Siyaseti ve Arz-ı Endam Etme Hakkı

İKİNCİ BÖLÜM
İttifak Halindeki Bedenler ve Sokak Siyaseti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırılgan Yaşam ve Birlikte Yaşamanın Etiği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bedenin Yaralanabilirliği, Koalisyon Siyaseti

BEŞİNCİ BÖLÜM
“Biziz, Halk”: Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

ALTINCI BÖLÜM
Kötü Yaşam İyi Yaşanır mı?

Teşekkür
İzinler
Dizin

BENZER KİTAPLAR