Buhran Çağında Haysiyet :

Zor Zamanlarda İnsan Hakları

  • KATEGORİ:Felsefe, Hukuk, Siyaset Bilimi
  • SAYFA SAYISI: 358
  • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ekim 2013
  • ISBN: 978-605-5250-12-6
  • FİYAT:28 TL

İnsan hakları söylemi günümüz dünyasının genel kelime dağarcığına girdi, ancak ilginçtir ki, insan haklarının siyasi etkisi arttıkça felsefi dayanakları gittikçe daha ihtilaflı oluyor.

Bu kitap, söylem etiği ve iletişimsel rasyonaliteye dayanan bir teori üzerinden, modern dünyayı şekillendiren daha geniş toplumsal dönüşümler çerçevesinde insan hakları felsefesi ve politikasını tartışıyor. Uluslararası insan haklarının, neoliberal imparatorluğun dünya hâkimiyeti şiarına indirgenmesine ya da muhafazakâr bakış açısıyla yasal kozmopolitliğin demokratik özerkliğe saldırı olarak görülmesine karşı çıkan Şeyla Benhabib, bu antitezlerin ötesine geçebilmek için iki temel kavram öne sürüyor. Uluslararası insan hakları normlarının “demokratik yineleme” süreçleriyle bağlama oturtulması gerektiğini; dahası, bu normların, toplumsal ve siyasi mücadele alanlarına yeni aktörlerin girmesini sağlayan “hukuk yaratıcı gücü” olduğunu söylüyor.

Dünyaca ünlü siyaset kuramcısı Şeyla Benhabib, Türkçe basıma yazdığı önsözün de bulunduğu bu kitabında, insan haklarının bugün her zamanki kadar güncel ve acil olduğunu savunuyor. Küresel kapitalizmin, egemenliği, vatandaşlığı ve hukuku nasıl dönüştürdüğünü, soykırımdan Almanya, Fransa ve Türkiye’de türban meselesi vakalarına uzanan çeşitli örneklere bakarak irdeleyen yazar, buna karşılık, yeni kozmopolit insan hakları normlarının yükselişinde önemli bir açılım görüyor.

Şeyla Benhabib Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe Bölümünde Eugene Meyer profesörüdür. Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar ve Eleştiri, Norm ve Ütopya: Eleştirel Teorinin Temellerine Dair Bir İnceleme isimleriyle iki kitabı Türkçeye çevrilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Teşekkür

Türkçe Çeviriye Önsöz

1. Giriş: Yanılsamasız Kozmopolitizm

2. Aydınlanmanın Diyalektiği’nden Totalitarizmin Kaynakları’na: Theodor Adorno ve Max HorkheImer’ı Hannah Arendt’le Birlikte Okumak

3. Totalitarizmin Gölgesinde Uluslararası Hukuk ve İnsan Çoğulluğu: Hannah Arendt ve Raphael Lemkin

4. Başka Bir Evrensellik: İnsan Haklarının Birliği ve Çeşitliliği Üzerine

5. Demokrasi de Bir İnsan Hakkı mıdır? Müdahaleciliğin ve Kayıtsızlığın Ötesi

6. Egemenliğin Alacakaranlığı mı, Kozmopolit Normların Yükselişi mi? Çalkantılı Zamanlarda Vatandaşlığı Yeniden Düşünmek

7. Sınır Aşan Hak Talepleri: Uluslararası İnsan Hakları ve Demokratik Egemenlik

8. Demokratik Dışlamalar ve Demokratik Yinelemeler: Adil Üyeliğin İkilemleri ve Kozmopolit Federalizm Umutları

9. Politik Teolojinin Dönüşü: Fransa, Almanya ve Türkiye’deki Başörtüsü Meselesine Karşılaştırmalı Anayasal Bakış

10. Günümüzde Ütopya ve Distopya

Notlar

Dizin

BENZER KİTAPLAR