Çingene :

Türkiye'de Yaftalama ve Dışlayıcı Şiddetin Toplumsal Dinamiği

  • KATEGORİ:Sosyoloji
  • SAYFA SAYISI: 254
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1, Ekim 2016
  • ISBN: 978-605-9389-14-3
  • FİYAT:32 TL

Bir ulusun toplumsal hafızası nasıl şekillenir, toplumdaki çoklu kimlikler nasıl inşa edilir, toplumsal kategorilerin dönüştürülmesi nasıl gerçekleşir? Türkiye’deki Çingenelere karşı uygulanan dışlayıcı şiddet üzerinden bu soruların cevaplarını arayan Gül Özateşler, 1970 yılında Çanakkale’nin Bayramiç kasabasında yaşanan ve Çingenelerin zorla yerinden edilmelerine uzanan olayları mercek altına alıyor. Özateşler, küçük bir kasabadan ülkenin bütününe uzanan bir analiz çerçevesinde, Türkiye’nin sosyoekonomik yapısının, Çingenelik kategorisinin inşasının, milliyetçiliğin, etnik ve dinsel kimliklerin yeniden üretiminin de izlerini sürüyor.

Çalışmada kullanılan sözlü tarih yöntemi, olayı failler, kurbanlar ve yetkililerin bakış açısından görmemizi sağlayan, gündelik olanın ardındaki tarihsel yapıyı ortaya çıkaran bir perspektif sunuyor.

Gül Özateşler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi.

İÇİNDEKİLER

Tablolar 7
Teşekkür 9

Giriş 11
Kategorilerin Rolü 20
Çingenelik 27
Bir Tarihyazımı Yöntemi ve Yaklaşımı Olarak Sözlü Tarih 31
Katkılar ve Bölüm İçerikleri 35

BİRİNCİ BÖLÜM 39
Gözlem Altında Çingeneler
Çingeneyi Tanımlama Girişimleri ve Farklı Özdeşleşmeler 44
Roman Politikalarındaki Son Tartışmalar 51
Türkiye’de Çingeneler 56
Cumhuriyet’ten Önce Çingenelere Kısa Bir Bakış 60
Türklüğün Çokboyutlu İnşası 63
Çingenelerin Dışlanması 67
Türkiye’deki Çingenelerin Özdeşim Kurmaları 71

İKİNCİ BÖLÜM 79
Tarihsel Bağlam: Saldırıların Zamanlaması
Bayramiç’in Sosyoekonomik Yapısı 80
Hızlı Kentleşme ve Ormancılığın Gelişiminin Kasabadaki Etkileri 84
Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı Sektörünün Gelişmesi 87
Bayramiç’te Karayolu Taşımacılığının Gelişmesi ve Rekabetin Artması 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 95
Kasabada Çingenelik
Toplumsal Düzen: İlişkiler, Hiyerarşiler ve Ayrımcılık 99
Toplumsal Mesafe, Hiyerarşiler ve Gündelik Ayrımcılık 102
Sınırlı İlişkiler 105
Çingenelerle Evlilik 108
Çingeneleri Tanımlama Sorunu 111
Fiziksel Özellikler 111
Yaşam Alanlarına ve Mesleklere Ait Sınırlar 114
Ahlaki Değerler ve Din 117
Çingenelerin Kirliliği 121
Çingene Adabı 127
“Çingeneler”in Çingenelik Temsilleri 135
Çingeneliğin Olumsuzluğu 138
Kendi Topluluğunu Çingeneliğe Dair Hâkim Algılardan Ayırmak 138
Yerli Çingeneler İçin Yerelliğin Önemi 141
Mübadele ve Meşruiyet Temeli 144
Çingenelerin Eşikte Olma Halleri 146

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 149
Saldırıların Anlatısı
Suskunluk ve Konuşma Korkusu 154
Suskunluk, Konuşmanın Vereceği Acı ve Tarih Algısı 158
Saldırıların Aktarımı 160
Çingene Olayları 164
Çingene Tehdidi 165
Şiddetin ve Korkunun Boyutu 171
Muhacirler ve Yerli Çingeneler 171
Sıradan Halk 176
İşverenler ve Hamiler 179
Saldırılarda Milliyetçilik ve Diğer Vakalarla Paralellikler 180
Devletin Rolü Hakkındaki Anlatılar 187
Şoförlerin Kavgası 193
Bayramiç’te Şoför Olmak ve Çingene Şoförler 195
Kamyonun Önemi 200

BEŞİNCİ BÖLÜM 203
Zorla Yer Değiştirme: Şoför Kavgasından Çingene Avına

Sonuç 219
Ekler 225
Ek 1 226
Ek 2 232
Ana Saldırganın Hayat Hikâyesi 232
Kaynakça 235
Dizin 249

BENZER KİTAPLAR