Hayatı Hatırlamak :

Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

  • DİL: Türkçe
  • KATEGORİ:Psikoloji
  • SAYFA SAYISI: 280
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2018
  • ISBN: 978-605-2116-67-8
  • FİYAT:28 TL

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son bayram yemeği neredeydi, hangi tarihteydi? Sofrada kimler vardı? Konuşulanları, yenen yemeği hatırlıyor musunuz?

İşte tüm bu soruları bizim adımıza otobiyografik belleğimiz cevaplar. Bizi biz yapan bu parçamıza odaklanan Hayatı Hatırlamak, otobiyografik bellek kavramını araştırma yöntemleri, hatırlama ve unutma, anıların yaşam boyu dağılımı, dil ve kültür, istemsiz hatırlama, imgelem perspektifi, zamanda zihinsel yolculuk, anıları zihinde canlandırma, bağlanma ve hatırlama ilişkisi, otobiyografik bellek ve psikopatoloji, kişisel ve toplumsal bellek gibi yönlerden ele alıyor.

Bir yandan eksiksiz bir kavramsal çerçeve kurmayı bir yandan da gelecekteki bellek çalışmalarına zemin hazırlamayı amaçlayan Hayatı Hatırlamak, psikoloji, psikiyatri ve nörobilim alanlarıyla ilgilenenler, özellikle de bellek üzerine çalışmalar yürütmek isteyenler için bir temel kaynak özelliği taşıyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Sami Gülgöz, Berivan Ece ve Sezin Öner

BİRİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek: Tanımı ve Temel Kavramlar
Sami Gülgöz

İKİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler ve Metodolojik Gelişmeler
Burcu Demiray

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nasıl Hatırlarız, Nasıl Unuturuz: Kuramsal Yaklaşımlar
Tuğba Uzer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Neden Hatırlıyoruz? Neden Unutuyoruz? Otobiyografik Belleğe İşlevsel Bakış
Sezin Öner

BEŞİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Anıların Yaşam Boyu Dağılımı: Yaşamımızın Hangi Dönemlerini Daha Çok Hangilerini Daha Az Hatırlıyoruz?
Berivan Ece

ALTINCI BÖLÜM
Mercek, Süzgeç, Pencere: Otobiyografik Bellekte Kültür ve Dil
Çağla Aydın

YEDİNCİ BÖLÜM
İstemsiz Hatırlama
Bilge Göz ve Pınar Ersoy

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellekte İmgelem Perspektifi
Ezgi Aytürk

DOKUZUNCU BÖLÜM
Otobiyografik Bellekle Zamanda Zihinsel Yolculuk
Müge Özbek

ONUNCU BÖLÜM
Anıları Zihinde Canlandırma
Ezgi Mamus ve Dilay Z. Karadöller

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Bağlanma ve Hatırlama: Benlik, Duygu ve Dikkat Süreçlerinin Rolü
İnci Boyacıoğlu

ON İKİNCİ BÖLÜM
Otobiyografik Bellek ve Psikopatoloji
Burcu Kaya-Kızılöz ve Ayşe Altan-Atalay

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel ve Toplumsal Bellek
Aysu Mutlutürk, Ayşecan Boduroğlu ve Ali İ. Tekcan

Katkıda Bulunanlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR