Kibir :

Ekonomik Krizin Nedenleri ve Bir Sonraki Krizden Kaçınma Yolları

  • KATEGORİ:İşletme-Ekonomi
  • SAYFA SAYISI: 221
  • ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2017
  • ISBN: 978-605-9389-66-2
  • FİYAT:24 TL

2007-2008 finans krizinin ardından iktisat bilimi ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ünlü iktisatçı Meghnad Desai Kibir’de yanlış gidenin ne olduğunu, iktisat tarihindeki temel krizlere bakarak sorguluyor. İktisatçıların krizi öngörememesinin ve yanıldıklarını kabul edememesinin önemli nedenlerinden birinin kuşkucu araştırmaların yerini alan kibir ve kesinlik olduğunu söylüyor.

Kibir Adam Smith, Karl Marx, Fredrick Hayek, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes ve Nikolay Kondratyev gibi iktisatçılara dönüyor. Desai, tüm iktisadi durumların tek bir kuramla çözülebileceğini reddediyor; eldeki kuramların gelecekteki felaketleri önlemek için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve çağımızın en önemli ekonomik sorunlarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Meghnad Desai, London School of Economics’te (LSE) emeritus iktisat profesörü, aynı üniversitede Küresel Yönetişim Araştırmalar Merkezi kurucusu ve eski direktörü. Lordlar Kamarası üyesi.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Teşekkür 11
Giriş: İpleri Çözmek 13

BİRİNCİ KISIM 23

BİRİNCİ BÖLÜM 25
Yapı Taşları

İKİNCİ BÖLÜM 47
Meraklısına Çevrimler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 67
Yeni Bir Meslek İçin Yeni Aygıtlar

İKİNCİ KISIM 91

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 93
Bir Çalkantı Yaratmak

BEŞİNCİ BÖLÜM 129
Azalan Servetler

ALTINCI BÖLÜM 155
Yeni Küreselleşme

YEDİNCİ BÖLÜM 179
Bir Cevap Arayışı

Notlar 197
Kaynakça 205
Dizin 213

BENZER KİTAPLAR