Kırılgan Tasarım :

Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal sistemleri, hatta sınırları ortak olan ülkeler bu kadar farklı deneyimlere sahip olabiliyor?

Calomiris ve Haber, kronik banka krizleriyle kredi kıtlığının rastgele ortaya çıkmadığını göstermek için siyasi ve ekonomik tarihten yararlanarak toplumdaki farklı oyuncular ve çıkar grupları arasında koalisyonların nasıl kurulduğunu, bu yolla siyasetin nasıl belirlendiğini mercek altına alıyor. Farklı tarafların ittifak yaparak kaynak ve maliyetleri paylaştırdığı sürece “banka pazarlıkları oyunu” adını veren yazarlar, bu kilit süreci analizlerinin merkezine oturtuyor, oyunun Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya’da tarih boyunca nasıl oynandığını da ayrıntılı şekilde inceliyor.

Devletlerin bankalara, bankaların da devletlere neden muhtaç olduğuna ışık tutan Kırılgan Tasarım’da, bankacılığın gelişiminin ve finansal krizlerin farklı koşullar altında izledikleri farklı yolların olağanüstü ayrıntılı bir tablosu çiziliyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9


BİRİNCİ KISIM
Devletsiz Banka, Bankasız Devlet Olmaz

BİRİNCİ BÖLÜM 15
İstikrarlı ve Verimli Bankalar Bu Kadar İyi Bir Fikirse, Neden Bu Kadar Nadirler?

İKİNCİ BÖLÜM 33
Banka Pazarlıkları Oyunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 57
Fetih ve Ayakta Kalma Araçları: Devletlerin Bankalara İhtiyaç Duyma Nedenleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 73
Yük Getiren İmtiyazlar: Savaş, İmparatorluk ve İngiliz Bankacılık Sektörünün Tekel Yapısı

BEŞİNCİ BÖLÜM 87
Bankalar ve Demokrasi: 19. ve 20. Yüzyıllarda Britanya

İKİNCİ KISIM
Bankacı-Popülist İttifaklarının Maliyetleri
ABD’ye Karşı Kanada

ALTINCI BÖLÜM 117
Popülizmin Cenderesinde: Kolonyal Dönemlerden 1990’a ABD Bankacılığı

YEDİNCİ BÖLÜM 153
Amerika’da Yeni Banka Pazarlığı: Megabankalar, Şehirli Aktivistler ve İpotek Kredisi Standartlarının Yok Oluşu

SEKİZİNCİ BÖLÜM 191
Borçlanma, Düzenlemelerin Başarısızlığı ve Yüksek Riskli Kredi Krizi

DOKUZUNCU BÖLÜM 211
Sağlam Ortaklıklar: Kanada’da Siyaset ve Bankacılık

ÜÇÜNCÜ KISIM
Otoriterizm, Demokratik Geçişler ve Banka Pazarlıkları Oyunu

ONUNCU BÖLÜM 243
Meksika: Kaos Yandaşçılığın İyi Görünmesini Sağlar

ON BİRİNCİ BÖLÜM 267
Otokrasi Tökezlediği Zaman: 1982 Yılından Beri Meksika’da Bankacılık ve Siyaset

ON İKİNCİ BÖLÜM 283
Enflasyon Makineleri: Emperyal Brezilya’da Bankacılık ve Devlet Maliyesi

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 301
Brezilya’da Enflasyon Vergilendirmesi Bankacılığının Doğurduğu Demokratik Sonuçlar

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yapısal Anlatıların Ötesine Geçmek

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 327
Başka Yerlere Seyahat Etmek: Örneklemimiz Temsili mi?

ON BEŞİNCİ BÖLÜM 347
Gerçeklik Birçok Haneyi Vuran Bir Vebadır

Notlar 367
Kaynakça 421
Dizin 457

BENZER KİTAPLAR