Kontrollü Güç :

İnsan Davranışlarının Evrimi

  • KATEGORİ:Psikoloji
  • SAYFA SAYISI: 279
  • ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2016
  • ISBN: 978-605-9389-04-4
  • FİYAT:34 TL

Kontrollü Güç, kuramsal temelini evrimsel biyolojiye dayandırarak insan davranış biçiminin diğer hayvan türlerinin davranış biçimlerinden nasıl farklı bir evrim geçirdiğini anlatıyor.

İnsan davranışını sadece anlamak değil, aynı zamanda değiştirmek üzerine yapılan çalışmaların bir uzantısı olan Kontrollü Güç, davranış dünyasını işlevselci/adaptasyoncu görüşlerin ışığında değerlendiriyor ve standart insan davranışı açıklamalarının yöntemini kullanmayı reddediyor. Çevresini kontrol etme yetisi sınırlı bir canlı olmaktan, dünyada büyük çevresel değişikliklere yol açan şimdiki davranış repertuarımıza doğru nesiller boyunca adım adım nasıl ilerlediğimizi, evrim mantığını kullanarak açıklıyor.

Bu şaşırtıcı ve kışkırtıcı kitap, evrim psikologlarına ve biyologlarına, antropologlara ve tüm bilim camiasına taze bakış açıları sunuyor.

Robert Aunger, London School of Hygiene and Tropical Medicine’ın Hijyen Merkezi’nde evrimsel halk sağlığı üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

Valerie Curtis, London School of Hygiene and Tropical Medicine’da Çevre Sağlığı Grubu’nun direktörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

BİRİNCİ KISIM 17
Temel Görüş

BİRİNCİ BÖLÜM 25
Davranış Üretme

Davranış Üretme Sistemleri 26
Kontrolün Üç Seviyesi 29
Öğrenme ve Bellek 38
Davranış Üretme Süreci 41
Davranışın İşlevleri 42

İKİNCİ KISIM 49
Bir Evrim Öyküsü

İKİNCİ BÖLÜM 53
Ânı Yaşamak

Bilateral Simetrililer 57
Birincil Ağızlılar 63

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 71
Talimatları Almak

Omurgalılar 75

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 91
Dünyayı Daha İyi Bir Yer Haline Getirmek

Sürüngenler 91
Memeliler 98

BEŞİNCİ BÖLÜM 121
Geleceği Hayal Etmek

Primatlar 124
İnsanlar 130

ÜÇÜNCÜ KISIM 141
Felsefi Bakış Açıları

ALTINCI BÖLÜM 145
Davranışın Doğal Türleri

Davranış Türlerini Tanımlama 147
Davranış Türlerinin Sınıfları 149
Bireysel Türler 153
Diğer Şemalarla Karşılaştırma 155

YEDİNCİ BÖLÜM 161
Nöral Dönüşümler

Büyük Dönüşümler 166
Genetik ve Davranış Sistemlerini Karşılaştırmak 170
Ömür Boyunca Bilgi Kalıtımı 175
Dönüşümün İki Türü 179
Karşılaştırmadan Ortaya Çıkan Olası Sonuçlar 183

DÖRDÜNCÜ KISIM 187
Sonuç Çıkarmaya Yönelik Düşünceler

SEKİZİNCİ BÖLÜM 191
Uygulamalar

Nöroloji 192
Karşılaştırmalı Psikoloji 197
Davranış Bilimi 208
Kamu Sağlığı Alışkanlıkları 209
Disiplinlerarası İletişim 212

DOKUZUNCU BÖLÜM 215
Çıkarımlar

Terimler Sözlüğü 225
Kaynakça 229
Dizin 275

BENZER KİTAPLAR