Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji :

İnsan Bilimlerinde Deneysel Bir An

  • KATEGORİ:Antropoloji
  • SAYFA SAYISI: 266
  • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
  • BASKI: 2. Baskı, Temmuz 2018
  • ISBN: 978-605-2116-64-7
  • FİYAT:26 TL

George E. Marcus ve Michael M.J. Fischer’ın ilk defa 1986’da yayımlanan bu kitabı, 1980’lerde var olan toplum ve kültür yorumlama tarzlarına yönelik kritik gözden geçirme dalgasının bir parçasıdır. Dünyada hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde toplumsal gerçekliği temsil etme çabalarının merkezindeki antropolojinin durumunu netleştirmeyi amaçlayan yazarlar, geçmiş antropoloji çalışmalarının tarihsel eleştirisini yaparken deneysel etnografya yazımı çabalarının imkânları ve sorunları üzerinde duruyor.

İnsan bilimlerine konu olan çeşitli tartışmaların analizini yapmak için kültürel antropolojiye başvuran Marcus ve Fischer, antropolojinin geçmişteki başarılarına, karşısında duran sorunlara, gelecekteki yönüne ve diğer araştırma alanları üzerine sunabileceği kavrayışlara yakından bakıyor. Ortaya antropolojinin yanı sıra, toplum bilimleri, sanat, edebiyat ve tarihe yönelik eleştirel yaklaşım arayışındaki araştırmacılar için kışkırtıcı bir eser çıkıyor.

Marcus ve Fischer’ın artık klasikleşmiş olan bu çalışması, postmodern çağda değişen küresel ve yerel koşullar ile etnografyaların bunlara uyum sağlama yollarının anlaşılması açısından önemini hâlâ koruyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
İKİNCİ BASIMA GİRİŞ 15
Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji Projesi: Geçmiş ve Gelecek
Giriş 39

BİRİNCİ BÖLÜM 45
İnsan Bilimlerinde Bir Temsil Krizi

İKİNCİ BÖLÜM 57
Etnografya ve Yorumsal Antropoloji

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 89
Öteki Kültürel Deneyimleri İletmek: Kişi, Benlik ve Duygular

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 125
Dünyanın Tarihsel Ekonomi Politiğini Hesaba Katmak: Daha Geniş Sistemlerde Bilinebilir Topluluklar

BEŞİNCİ BÖLÜM 163
Antropolojinin Kültürel Eleştiri Olarak Yurduna Dönüşü

ALTINCI BÖLÜM 193
Antropolojide İki Çağdaş Kültürel Eleştiri Tekniği

Kapanış Notu 225
Notlar 229
Kaynakça 243
Dizin 259

BENZER KİTAPLAR