Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim


  • KATEGORİ:İşletme-Ekonomi
  • SAYFA SAYISI: 402
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Nisan 2016
  • ISBN: 978-605-5250-90-4
  • FİYAT:32 TL

Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve kültürler arası yönetimle ilgili temel unsurları bir araya getiriyor. Liderlik, takım çalışması, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, çalışan tutumları, iş-hayat dengesi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, etik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel yapı ve değişim alanlarındaki temel teorik yaklaşımları tartışıyor.

Zeynep Aycan, Rabindra N. Kanungo ve Manuel Mendonça bu konuların her birini kültür bağlamında ve kültürler arası bağlamda ele alarak alana ilişkin temel terimleri ve tanımlarını veriyor, pek çok farklı ülke ve kültürden seçilen vaka çalışmaları ve örneklerle de teoriyi pratiğe döküyor. Lisans ve MBA düzeyindeki öğrenciler için temel bir başvuru kaynağı olan bu kitabın küresel yöneticiler, danışmanlar ve araştırmacılar için de faydalı olacağını umuyoruz.

Kitap, 2015’te Chartered Management Institute Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı Ödülü'nü, 2016’da ise American Psychological Association tarafından verilen Ursula Gielen Küresel Psikoloji Kitabı Ödülü’nü aldı.

Zeynep Aycan, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve İşletme Bölümü öğretim üyesi profesördür. Koç Holding Yönetim ve Strateji Kürsüsü sahibidir.
Rabindra N. Kanungo, Örgütsel Davranış alanında profesördür ve McGill Üniversitesi’nde Yönetim Fakültesi Başkanı’dır.
Manuel Mendonça, McGill Üniversitesi’nde doçenttir. Yönetim Fakültesi ve Yönetici Eğitim Merkezi’nde dersler vermektedir.

İÇİNDEKİLER

Yazarlar Hakkında 11
Kitap Hakkında 13
Kılavuz 15

BİRİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda Öğrenen Örgütlerin Yönetimi 19

İKİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İş Motivasyonu 41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davranış Değiştirme ve Performans Yönetimi 85

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İletişim ve Çatışma Yönetimi 121

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Liderlik: Rol Davranışları ve Kültürler Arası Görüşler 159

ALTINCI BÖLÜM
Etkili Takım Çalışması ve Kültürler Arası Bakış Açıları 201

YEDİNCİ BÖLÜM 
Örgütsel Tutumlar ve İş-Hayat Dengesi 241

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Örgüt Yapısı ve Örgütsel Değişim 275

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İnsan Kaynakları Yönetimi 315

ONUNCU BÖLÜM 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik 365

Dizin 397

BENZER KİTAPLAR