Kutsal Sentez :

Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak

 • KATEGORİ:Siyaset Bilimi, Tarih
 • SAYFA SAYISI: 183
 • ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
 • BASKI: 1. Baskı, Kasım 2014
 • ISBN: 978-605-5250-38-6
 • FİYAT:18 TL

Türkiye ve Yunanistan... Nasıl oldu da milli kimlik iki ülkede de dinle ilişkilendirildi? İoannis Grigoriadis, Kutsal Sentez: Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak isimli çalışmasında bugüne kadar dikkatlerden kaçan bu çetin soruyu ele alıyor. Seküler ve ilerici bir ideoloji olarak kusursuz bir Aydınlanma geçmişine sahip olan milliyetçiliğin; Ege'nin iki yakasında, farklı gerekçelerle, gelenekle ve mezhepçilikle nasıl ilişkilendirildiğine ve pekiştirildiğine dair bir analiz sunuyor. Eş zamanlı gerçekleşmemiş olsa da benzer toplumsal ve siyasal olaylarla koşullanan bu iki süreci karşılaştırarak, sekülarizmden din ve milliyetçiliği uzlaştıran bir senteze geçişi inceliyor. Yunanistan’daki Yunan-Hıristiyan Sentezi, ülkenin birbiriyle bağdaştırılamayacağı iddia edilen klasik ve ortaçağ mirasları arasında köprü kurma, aynı zamanda Osmanlı’nın Rum milletinden olabildiğince geniş bir parçayı yeni doğan Yunan ulusuna katma amaçlarını taşıyor. Türkiye’de ise, İslam, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Osmanlı geçmişiyle bağlantısını kuran ve millet sistemindeki farklı etnik, dini ve kültürel grupları birleştiren bir kuvvet olarak görülüyor.

Günümüzde de varlığını sürdüren milliyetçilik/din eksenindeki bağlama canlı bir bakış açısı getiren kitap, Yunan-Hıristiyan sentezinden Türk-İslam sentezine doğru bir köprü kurarak verimli tartışmalar yaratacak nitelikte.

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
 • Din ve Milliyetçiliğe Dair Kuramsal Değerlendirmeler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Din ve Yunan Milliyetçiliği: Çatışmadan Senteze
 • Adamantios Korais ve “Yunanistan”ın Canlandırılması
 • Kilise ve Yunan Bağımsızlık Savaşı
 • Yunan Ulus-Devleti ve İlhakçılık: Megali İdea
 • Hizipleşme ve Yunanistan Kilisesi’nin “Millileştirilmesi”
 • “Yunan-Hıristiyan Sentezi”
 • İki “Millileştirme” Örneği
 • Yunanistan, Ortodoks Hıristiyan Dini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu
 • Karamanlılar ve “Türk Ortodoks Patrikhanesi” Anlaşmazlığı
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Din ve Türk Milliyetçiliği: Çatışmadan Senteze
 • Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset ve İslamın Rolü
 • Ziya Gökalp’in Uzlaştırma Girişimi: Türk Ulusu, Kültür ve İslam
 • Jön Türklerden Atatürk’e İslam ve Türk Ulusu
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Ulus İnşası
 • Sünni İslamın Millileştirilmesi: Aydınlar Ocağı
 • 1980 Askeri Rejimi: Türk-İslam Sentezi’nin Benimsenmesi
 • İki Millileştirme Örneği
 • Türklüğün Tanımlanmasında Dinin Devamlılığı: Gagauz Meselesi
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Sonuç
 • “Kutsal Sentez”in Yeniden Değerlendirilmesi
 • Son Kuramsal Değerlendirmeler
 • Bugün “Kutsal Sentez”
 • EK I
 • Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da İmzalanan VI. Sözleşme
 • EK II
 • Lozan’da 24 Temmuz 1923’te İmzalanmış Barış Anlaşması’ndan, Boğazlar Rejimi ve Diğer Meselelere İlişkin Seçili Maddeler
 • Kaynakça
 • Dizin

BENZER KİTAPLAR