Osmanlı Kardeşler :

Erken Yirminci Yüzyıl Filistin'inde Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler

  • KATEGORİ:Tarih
  • SAYFA SAYISI: 340
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Nisan 2015
  • ISBN: 978-605-5250-45-4
  • FİYAT:26 TL

Osmanlı İmparatorluğu son yıllarında hızlı bir reform sürecinden geçti. 1908 devrimiyle imparatorluğun yirmi milyonu bulan tebaası bir gecede “vatandaş” oldu.

Osmanlı Kardeşler, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin hep birlikte nasıl imparatorluk vatandaşları haline geldiklerinin izini sürerek Osmanlı toplumsal kimliğinin gelişimini inceliyor. Filistin’de, arka planda ortaya çıkan Siyonist harekete ve Arap milliyetçiliğine rağmen Yahudiler ve Araplar yerel kurumlar ve gelişme konusunda imparatorluk vatandaşlığını benimseyerek birlikte hareket etmişlerdi. Michelle Campos kitabında, Filistin’deki Arap-Yahudi çatışmasının kadim olmadığını, Osmanlıcılık düşüncesinin vaatleri ve yetersizliklerinin yarattığı gerilimlerle ortaya çıktığını savunuyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Giriş 11

BİRİNCİ BÖLÜM
Kutsal Hürriyet 33

İKİNCİ BÖLÜM
Kardeşlik ve Eşitlik 77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Boykotlar ve Seçimler Üzerine 117

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Halkın Sözcüsü 163

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Şehir Mekânları 203

ALTINCI BÖLÜM
Mozaik İmanın Osmanlıları 241

YEDİNCİ BÖLÜM 
Omletten Yumurta Yapmak 275

Sonuç 299
Kaynakça 307
Dizin 335

BENZER KİTAPLAR