Pekin'de Mavi Bir Gökyüzü :

Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

  • KATEGORİ:İşletme-Ekonomi
  • SAYFA SAYISI: 248
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2018
  • ISBN: 978-605-2116-58-6
  • FİYAT:26 TL

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle bir o kadar çarpıcı biçimde azaldı. Çin bugün dünyada en çok sera gazı üreten ülke konumunda ve dünyadaki en kirli şehirlerin çoğu Çin’de.

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü, Çin’deki kentsel gelişmenin yerel ve küresel düzeydeki çevre sorunlarını nasıl etkilediğini ele alıyor. Ülkedeki yurttaşların, ailelerin ve devletin günlük gidişata bağlı olarak yaptığı tercihlere odaklanan Matthew Kahn ve Siqi Zheng, Çin’in şehirlerinde yaşayan insanların günden güne daha temiz yaşama koşulları talep etmesini inceliyor ve sürdürülebilir kentsel büyüme açısından Çin’in hangi yolda olduğunu değerlendirmeye açıyor.

Kahn ve Zheng, Çin’deki şehirlerin durumuna gerek üst ve orta sınıfın gerekse yoksulların gözünden bakıyor. Şehirlerde yaşayan ebeveynler çocuklarını çevresel risklerden korumayı arzuluyor ve orta sınıfın daha iyi hayat koşulları talebi, devlet yetkilileri üzerinde daha çevreci politikalara dönük olarak baskı doğuruyor. Amerikan şehirlerinin tarihsel evrimini bir karşılaştırma aracı olarak kullanan yazarlar, önümüzdeki yıllarda Çin’in çevresel ilerleme konusunda ne gibi süreçlerden geçebileceğine dair öngörülerde de bulunuyor. Çin’in şehirlerindeki yakıcı ekonomi ve çevre meselelerine eğilen Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü, daha temiz bir Çin’in sosyal açıdan hem ülkenin kendisi hem de dünya için daha fazla istikrar sağlayacağını ortaya koyuyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş

BİRİNCİ KISIM
Çin’de Kentsel Kirlilik Yaratan Etmenlere Genel Bir Coğrafi Bakış

İKİNCİ BÖLÜM
Çin’de Üretilmiştir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şehirlere Göç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin’deki Kırsallaşmanın Sebep ve Sonuçları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çin’in Şehirlerinde Şahsi Araç Talebi

İKİNCİ KISIM
Yeşil Şehirlere Artan Talep

ALTINCI BÖLÜM 129
Mavi Göklere ve Çevresel Riskin Azaltılmasına Artan Talep

YEDİNCİ BÖLÜM
Daha Düşük Kirlilik Seviyesi Talebine İlişkin Yeni Ampirik Kanıtlar

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tek Partili Bir Ülkede Çevre Konularında Hesap Verebilirliği Desteklemek

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Merkezî Hükümetin Çevresel Sürdürülebilirliği Teşvik Etmeye Yönelik Artan Arzusu

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yerel İdareler Yeşil Şehirler Yaratabilecek mi?

ONUNCU BÖLÜM
Sonuç

Ek 1
Ek 2 
Notlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR