Satın Alınan Zaman :

Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi

  • KATEGORİ:İşletme-Ekonomi
  • SAYFA SAYISI: 328
  • ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Haziran 2016
  • ISBN: 978-605-9389-00-6
  • FİYAT:34 TL

Dünya hâlâ 2008’de başlayan finans ve ekonomi krizinin etkisi altında. Durumun ciddiyetine rağmen krizin nasıl başladığını ve sonrasında neler olduğunu tam olarak anladığımız söylenemez.

Wolfgang Streeck’in 2012’de Frankfurt’ta verdiği Adorno Dersleri’ne dayanan Satın Alınan Zaman, krizi 1970’lerde başlayan savaş sonrası kapitalizminin neoliberal dönüşümü bağlamında ele alıyor. Streeck enflasyon, kamu borçları ve artan özel sektör borçları üzerinden devletler, hükümetler ve oy verenler ile kapitalist çıkar sahipleri arasındaki gerginlik ve çatışmaları inceliyor. İncelemenin merkezindeyse Avrupa’da ve başka yerlerde kapitalizm ve demokrasinin değişen ilişkisiyle kapitalizmin demokrasiye karşı giderek bağışıklık kazanması yer alıyor.

Wolfgang Streeck, Max Planck Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü emeritus direktörü.

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskıya Önsöz 7

Sunuş 37
Kriz Kuramı: Dünü ve Bugünü

BİRİNCİ BÖLÜM 47
Meşruiyet Krizinden Mali Krize

İKİNCİ BÖLÜM 87
Neoliberal Reform: Vergi Devletinden Borç Devletine

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 129
Konsolidasyon Devleti Politikası: Avrupa’da Neoliberalizm

Kapanış 187
Sırada Ne Var?

EK BÖLÜM 209
Avro, niye avrupa’yı Birleştireceğine Bölüyor?

Dipnotlar 233
Kaynakça 297
Dizin 321

BENZER KİTAPLAR