Sosyal Adalet Neden Önemlidir


  • KATEGORİ:Siyaset Bilimi
  • SAYFA SAYISI: 322
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2017
  • ISBN: 978-605-9389-52-5
  • FİYAT:28 TL

Son dönemlerde sosyal adaletsizlik, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya çapında etkisini artırmış durumda. Kavramın anlamı büsbütün çarpıtılırken, “kişisel sorumluluk” ve “fırsat eşitliği” kisvesi altında bir avuç insan bütün zenginliği elinde topluyor, yoksul ve güvencesiz olanlarsa daha da kötü şartlarda yaşamaya itiliyor.

Çağımızın en önemli siyaset felsefecilerinden Brian Barry, Sosyal Adalet Neden Önemlidir’de gerçekliğin nasıl tersine çevrildiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Barry, ancak servet ve gelir eşitsizliğini dar bir aralıkta sabitlersek eğitim ve sağlık gibi hayati konularda eşitliğe ulaşabileceğimizi ileri sürüyor. Daha eşit bir toplum yaratmak yolunda yeni politika önerilerinde bulunmakla kalmayıp ekonomik olarak bunların altından kalkmamızın da mümkün olduğunu savunuyor. Yeryüzündeki tüm canlıları tehdit eden iklim değişikliğini de sosyal adaletsizlik sorunu kapsamında değerlendiren kitap, yaşam biçimlerimizde radikal değişikliklere gitmemizin –biz istesek de istemesek de– kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak bu devasa soruna somut öneriler getiriyor.

Brian Barry, Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset felsefesi dalında Lieber profesörüydü. Barry, 2009 yılında hayata gözlerini yumdu.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

BİRİNCİ KISIM
Sosyal Adalet: Temeller

BİRİNCİ BÖLÜM 17
Neden Bir Kurama İhtiyacımız Var

İKİNCİ BÖLÜM 27
Sosyal Adalet Mekanizması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 39
Sosyal Adaletin Çapı

İKİNCİ KISIM
Fırsat Eşitliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 49
Neden Fırsat Eşitliği?

BEŞİNCİ BÖLÜM 57
Eğitim

ALTINCI BÖLÜM 81
Sağlık

YEDİNCİ BÖLÜM 105
Siyah Gulag’ın Oluşumu

ÜÇÜNCÜ KISIM 117
Meritokrasinin Nesi Yanlıştır?

SEKİZİNCİ BÖLÜM 119
Meritokrasi Fikri

DOKUZUNCU BÖLÜM 127
Bilimin Kötüye Kullanılması

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kİşİsel Sorumluluk Kültü

ONUNCU BÖLÜM 139
Eşitliğe Karşılık Sorumluluk mu?

ON BİRİNCİ BÖLÜM 149
Haklar ve Sorumluluklar

ON İKİNCİ BÖLÜM 161
Sorumsuz Toplumlar

BEŞİNCİ KISIM 
Sosyal Adalet Talepleri

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 175
Eşitsizliğin Patolojileri

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 193
Servet

ON BEŞİNCİ BÖLÜM 207
İşler ve Gelirler

ON ALTINCI BÖLÜM 221
Sosyal Adalete Madden Gücümüz Yetebilir mi?

ALTINCI KISIM
Sosyal Adaletİn Geleceğİ

ON YEDİNCİ BÖLÜM 239
Fikirlerin Gücü

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 249
Değişim Nasıl Gerçekleşir

ON DOKUZUNCU BÖLÜM 257
Erime mi?

YİRMİNCİ BÖLÜM 267
Adalet ya da İflas

Notlar 279
Dizin 317

BENZER KİTAPLAR