Turquerie ve Temsil Politikası :

1728-1876

  • KATEGORİ:Mimarlık, Sanat Tarihi
  • SAYFA SAYISI: 368
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2014
  • ISBN: 978-605-5250-35-5
  • FİYAT:45 TL

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Batı Avrupa’daki Osmanlı/Türk esinli mimarinin incelenmesine adanmış ilk kitap boyutundaki bu çalışmada Nebahat Avcıoğlu, kültürel sınırlar meselesinde ayrımları değil, çeşitliliğin uyumunu vurguluyor. Egzotizmin sınırlarına indirgenen turquerie'yi, kültürlerarası bir sanat formu olarak değerlendiriyor. Yazar, bugüne kadar ihmal edilmiş resimlere, tasarımlara ve binalara bakarak Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu ilgisini öztemsil ve milli politika mefhumlarına bağlıyor. Turquerie ve Temsil Politikası, 1728-1876, Avrupalıların ilham için, ne gibi etkiler altında, neden Türklere döndüğünü araştırırken, bu dönemdeki sanat ve mimarinin kapsamlı bir kültürel yorumlamasını sunuyor.

Avcıoğlu, üç özel bina tipini inceliyor: köşkler, camiler ve hamamlar. Bunları da Batı Avrupa’da inşa edilen ilk dört başı mamur örneklerinden seçiyor ve bu yapılarla mimari form ve üslupların kültürel siyasetini derinlemesine araştırıyor. Yazara göre bu bina tiplerinin özümsenmesi kazara olmadığı gibi sadece Avrupa’nın başka bir kültüre hakimiyetini de göstermez. Özünde diyalektik bir süreçti bu ve hem Batı’da hem de Doğu’da kültürlerötesileşmeye katkıda bulunmuştu.

Cambridge Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde doktorasını tamamlayan Nebahat Avcıoğlu, halen Hunter College, Sanat Tarihi Bölümü, CUNY’de öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür

Giriş

BİRİNCİ KISIM

Köşk

1. Güç Duygusu ve Osmanlıların İmajı

2. Egzotizm ve İçerideki Öteki’nin Politikası

İKİNCİ KISIM

Cami

3. İmparatorluğun Tasviri: Doğa, Kültür ve Egzotik

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hamam

4. Faydacıl Mimarlık, Hayırseverlik ve Oryantalizm

Sonuç

Kaynakça

Resimlerin Listesi

Dizin

Renkli Resimler

BENZER KİTAPLAR