Yeni Çin Seddi :

Çin'in Uluslararası Para İlişkilerinde Güç ve Siyaset

  • KATEGORİ:İşletme-Ekonomi
  • SAYFA SAYISI: 256
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ocak 2018
  • ISBN: 978-605-9389-83-9
  • FİYAT:28 TL

Dünyanın en büyük döviz rezervini elinde tutan Çin, uluslararası para sisteminin önemli bir oyuncusu. Değişen düzende de önemi artacak. Çin’in para birimi renminbi şimdiden ABD’yle Çin’in güç dengelerini değiştirdi. Çin uluslararası para ilişkilerinde ne tür bir güç elde ediyor? Çin hükümetinin öncelikleri ve niyeti neler, tercihleri nasıl açıklanabilir?

Yeni Çin Seddi’nde, siyasal iktisat ve Çin konularında uzman araştırmacılar, Çin’in uluslararası para ilişkilerinde siyasetin ve gücün oynadığı kilit rolü ve Çin’in siyasal tercihlerinin ardındaki farklı güdüleri inceliyor. Çin’in uluslararası para siyasetini aydınlatarak yükselişinin ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerine, renminbinin uluslararasılaşmasının ve ülkenin üstünlüğünün gelecekteki sonuçlarına dair küresel bir açıklama sunuyorlar.

Eric Helleiner, Waterloo Üniversitesi ve Balsillie Uluslararası İlişkiler Okulu’nda Edebiyat Fakültesi Siyasal İktisat Bölümü Başkanı ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde profesör.

Jonathan Kirshner, Cornell Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Stephen ve Barbara Friedman Uluslararası Siyasal İktisat Profesörü ve Reppy Barış ve Çatışma Araştırmaları Enstitüsü Direktörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Katkıda Bulunanlar 9
Kısaltmalar 11

GİRİŞ 13
Çin’in Uluslararası Para İlişkilerinin Politikası
Eric Helleiner ve Jonathan Kirshner

BİRİNCİ BÖLÜM 31
Çin Sorusu: Sistem Çin’in Yükselişine Uyum Sağlayabilir mi?
Benjamin J. Cohen

İKİNCİ BÖLÜM 49
Çin ile IMF’nin Gizli Tarihi
Eric Helleiner ve Basma Momani

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 67
Çin Neden Bu Kadar Büyük Döviz Rezervleri Tutuyor?
David A. Steinberg

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 87
Küresel Dengesizlikler ve Döviz Kuru Silahının Gücünün Sınırları
Hongying Wang

BEŞİNCİ BÖLÜM 107
Çin’in Uluslararası Makroekonomik Politika Gözetim Mekanizmalarıyla İlişkileri
Andrew Walter

ALTINCI BÖLÜM 129
Çin’in Para Diplomasisinin Sınırları
Yang Jiang

YEDİNCİ BÖLÜM 151
Çin’in Parasal Gücünün Yükselişi
Gregory Chin

BENZER KİTAPLAR