Yeşil Paradoks :

Küresel Isınmaya Arz Yanlı Yaklaşım

İklim değişiyor, dünya ısınıyor, artan enerji ihtiyacı daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Bu gidişatı yavaşlatmak için dizel motor kullanımını, binaların yalıtımının güçlendirilmesini, güneş ve rüzgar gibi yeşil enerjilerden daha çok faydalanılmasını teşvik eden politikalar üretiliyor. Ancak Sinn’e göre, küresel ısınmayı azaltmaya yönelik mevcut politikalar etkisiz. Biyoyakıt kullanımının teşvik edilmesi gibi bazı politikalarsa düpedüz zararlı.

“Yeşil Paradoks” işte bu noktada ortaya çıkıyor: Sinn’e göre fosil kaynaklı enerji tüketiminin azaltılacağı beklentisi, aslında iklim değişikliğini hızlandırıyor. Sinn, bu paradoksa kışkırtıcı bir çözüm öneriyor.

Yazarın Türkçe baskı için özel önsözüyle.

Hans-Werner Sinn, Münih Üniversitesi’nde ekonomi ve kamusal finans profesörü, CESIfo Group’un başkanı.

İÇİNDEKİLER

Türkçe Baskıya Önsöz 9
Önsöz 11

BİRİNCİ BÖLÜM 17
Dünya Neden Isınıyor?

İKİNCİ BÖLÜM 51
Dünyanın Enerji Matrisini Yeniden Şekillendirmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 107
Sofraya mı Arabanın Deposuna mı?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 151
Göz Ardı Edilen Arz

BEŞİNCİ BÖLÜM 215
Yeşil Paradoksla Savaşmak

Notlar 273
Dizin 307

BENZER KİTAPLAR