KÜY'DE...

 • Türk şirketlerinin uluslararasılaşma hızı son yıllarda baş döndürücü bir şekilde arttı. Küresel aktör olma yolunda milyarlarca dolarlık satın almalar yapan […]

  YAZAR(LAR) Caner Bakır, Caner Bakır, 90TL

  Dünyayla İş Yapanlar
  Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları

  YAZAR(LAR) Caner Bakır, Caner Bakır,

 • ABD gibi bazı gelişmiş piyasa ekonomilerinin bankacılık sistemleri küresel finansal krizin merkezinde yer alırken Avustralya gibi ülkelerdeki bankacılık sistemleri finansal […]

  90TL

  Kriz Bankacılığı
  Küresel ve Finansal Krizlerde Banka Davranışları ve Dayanıklılık

SEPET
0