KÜY'DE...

 • Düşünün ki yaşlısına bakan aile fertleri grev yaptı ve yaşlıları devlete teslim edip “Al, sen bak!” dedi. Ortaya çıkacak kaosu […]

  90TL

  Bakıma Muhtaç
  Türkiye'de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı

 • Talcott Parsons’ın sistem teorisinden yararlanarak Türkiye’de yaşlılığın sosyal sisteme entegrasyonunu tartışıyor ve yaşlılığın sosyal yapısını analiz ediyor.

  YAZAR(LAR) İsmail Tufan, İsmail Tufan, 25TL

  Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi

  YAZAR(LAR) İsmail Tufan, İsmail Tufan,

SEPET
0