KÜY'DE...

 • Bu önemli çalışma Şarkiyatçılığa şimdiye kadar yaklaşılmamış bir açıdan bakıyor: Edward Said ve diğer çağdaş düşünürlerin Batı’nın Doğu’ya yaklaşımını eleştiren […]

  120TL

  Avrupa Şark’ı Bilmez
  Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)

 • Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler […]

  YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, Zeynep Çelik, 34TL

  Asar-ı Atika
  Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

  YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, Zeynep Çelik,

SEPET
0