Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü

Mimari, Tarih ve İmgelem

DERLEYEN(LER): 
Nina Ergin

ÇEVİREN: Ayşe Özbay Erozan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Sanat Tarihi
Tarih
SAYFA SAYISI: 414
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Aralık 2012
ISBN: 9786055250058
FİYAT: 26 TL

Osmanlı İmparatorluğu’na yakın coğrafyalardaki yıkanma biçimleri ve hamam gelenekleriyle, Osmanlı hamam kültürü arasındaki ilişki üzerinde duruluyor.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdan derlenen kitapta Selçuklu, Osmanlı, Safevi ve Babüri hamamlarının mimarisinin ve kültürel bağlamının dönüşümü; Batı’daki Türk hamamları ve ressamların gözünden hamamlar gibi konular inceleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’na yakın coğrafyalardaki yıkanma biçimleri ve hamam gelenekleriyle, Osmanlı hamam kültürü arasındaki ilişki üzerinde duruluyor.

Hijyen, dinlenme ve sosyal ilişkiler mekânı olmaları ve mimari değerleri nedeniyle Anadolu ve çevre bölgelerde her zaman önemli bir yeri olan hamamlar, mimari mekânlar ve önemli kültürel kurumlar olarak toplumsal ve tarihsel değişimlerden birçok düzeyde devamlı olarak etkilenmiştir. Bu kitap bu alanda çalışan sanat ve mimarlık tarihçilerini, arkeologları ve tarihçileri bir araya getirerek Anadolu hamam kültürü hakkındaki bilgi eksiklerimizi gidermeyi amaçlıyor.

Doktora derecesini sanat tarihi alanında Minnesota Üniversitesinden alan Nina Ergin, halen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesidir.

İÇİNDEKİLER

Giriş / Nina Ergin

Anadolu Hamam Kültürü: Bin Işık Huzmesi, Bin Ilık Parmak / Fikret K. Yegül

Bizans Çağında Hamamlar / Albrecht Berger

Balneum ile Hamam Arasında: Emevi Suriyesi'nde Hamam Kompleksleri / Lara Tohme

Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Hamamlar / Ayşıl Tükel Yavuz

İstanbul’da Hamam İşletmeciliği: On Yedinci ve On Sekizinci Yüzyılda Çemberlitaş Hamamı / Nina Ergin

Yerelötesi Bir Olgu Olarak Yıkanma: Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap Eyaletlerinde Hamamlar / Astrid Meier

Balkanlar’da Az Bilinen Birkaç Hamam ve Kaplıcaya Giriş / Machiel Kiel

Yunanistan’daki Osmanlı Hamamları: Tarihleri ve Mimarileri Hakkındaki Çalışmalara Bir Katkı / Eleni Kanetaki

Babüri Hindistan’da ve Safevi İran’da Hamamlar: İki Erken Modern İslami İmparatorlukta İklim ve Kültür / Stephen P. Blake

Batı’da Türk Hamamı / Nebahat Avcıoğlu

Ressam Gözüyle Osmanlı Hamamı / Günsel Renda

Yazarlar

BENZER KİTAPLAR

The excavations at Tell Atchana (Alalakh) are a part of long-range, broadly-based archaeological investigations in the Turkish state of Hatay’s […]

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

798,58TL

Tell Atchana, Alalakh Volume 2 (2A/2B)
The Late Bronze II City 2006 – 2010 Excavation Seasons

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu […]

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt, 40TL

Lydia Arkeolojisi
Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt,

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler […]

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, 28TL

Asar-ı Atika
Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik,

SEPET
0