Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı

YAZAR(LAR) :
Patricia Springborg

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Kuramı
SAYFA SAYISI: 392
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. Baskı ,2020-02-19 16:02
ISBN: 9786057685209
FİYAT: 120 TL

Batı kavramı nasıl oluştu? Şarkiyatçılığın kökenleri nereye dayanır? Doğu ile Batı arasındaki bir zamanlar belli belirsiz olan siyasi sınır ne zaman ve neden belirgin hale geldi? Demokrasi Batı’ya, despotluksa Şark’a ait olgular olarak nasıl kodlandı? Batı, siyasal ve kültürel kimliği, nasıl oldu da siyasal özgürlük, vatandaşlık ve demokrasi ile eşanlamlı hale geldi?

Antik Yunan’dan Rönesans’a kadar uzanan döneme odaklanarak siyasal düşündeki Batılı temel metinlere yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Springborg, geleneksel siyaset kuramı yöntemlerini Batı kimliğinin temellerini sorgulamadan benimsemeyi reddediyor ve tarihin çarpıtılması olarak gördüğü pratikleri ters yüz ediyor.

Tarihi revizyonist bir bakışla sorgulayarak bizi Yunan polis‘ini Batı’nın beşiği olarak değil, Doğu’nun bir mahsulü olarak düşünmeye davet ediyor. Savını desteklemek üzere farklı akademik disiplinlerden yararlanan Springborg, Batı siyaset tarihinin merkezine şehir devletlerini değil, krallığı; antik Yunan ve Roma’yı değil, Mısır ve Mezopotamya’yı koyuyor.

Kitap, bugünkü Türkiye siyasetine de biçim veren kültürel savaş alanının tarihsel koordinatlarını kusursuz biçimde gözler önüne seriyor. İçerideki ve dışarıdaki tartışmalar ülkeyi ya Batı siyasal ve kültürel cumhuriyetçiliğinin ya da Şarki despotluk geleneğinin mirasçısı olarak konumlandırıyor. Springborg, okuru bu seslerden ayrılmaya, söz konusu ayrımı yüzeysel olarak ele almamaya ve bu ayrımın dolambaçlı tarihsel yapılanmasını anlamaya çağırıyor.

Patricia Springborg, Humboldt-Universität zu Berlin’in, disiplinlerarası alanda araştırmalar yapan enstitüsü Centre for British Studies’de siyaset kuramı profesörü.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Türkçe Basıma Önsöz
Teşekkür
Giriş

BİRİNCİ KISIM
Yunan Polis‘i “Büyük Kral”a Karşı

BİRİNCİ BÖLÜM
Yunanlar ve Barbarlar, Özgürlük ve Kölelik

İKİNCİ BÖLÜM
İonlarda Historia ve Kulturgeschichte

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Polybios’un Demokrasi, Özgürlük ve Tiranlık Üzerine Görüşleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hamilik, İhtişam ve Egemenlik Hakkı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Polybios, Stoacılık ve Velinimet Kral

ALTINCI BÖLÜM
Platon ve Mısır Hikâyesi

YEDİNCİ BÖLÜM
Hesiodos ve Şark Kozmogonileri

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Mitleri ve Farklı Türleri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Filolojik Kanıt: Tanrılar, Tanrıçalar ve Yer Adları

ONUNCU BÖLÜM
Herodotos, Diodoros, İsokrates ve Tarihsel Kayıtlar

İKİNCİ KISIM
Rönesans Cumhuriyetçiliği ve Doğulu Uçbeyleri

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet ve İmparatorluk

ON İKİNCİ BÖLÜM
Aristotelesçi Cumhuriyetçilik mi, Rönesans Platonculuğu mu?

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Roma Mirası: Adalet, Barış, Uyum ve Grandezza

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Machiavelli’nin Helenistik Yayılmacılık ve Ekonomik İhtiyaçlar Üzerine Görüşleri

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Machiavelli, Uçbeyleri ve Savaş

ON ALTINCI BÖLÜM
Machiavelli ile Polybios’un Yıkıcı ve Kişiselci Devlet Üzerine Görüşleri

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Polybios ile Machiavelli’nin Hamilik ve Yozlaşma Üzerine Görüşleri

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
İslamiyette Hükümdar Aynası

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
İbn Haldun ve Siyasi Yönetimler Döngüsü

YİRMİNCİ BÖLÜM
La Serenissima ve Babıâli

Sonuç
Notlar
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

SEPET
0