Buhran Çağında Haysiyet

Zor Zamanlarda İnsan Hakları

YAZAR(LAR) :
Şeyla Benhabib

ÇEVİREN: Barış Yıldırım

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Felsefe
Hukuk
Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 358
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2017-12-10 00:00:00
ISBN: 9786059389792
FİYAT: 110 TL

İnsan hakları söylemi günümüz dünyasının kelime dağarcığına girdi, ancak ilginçtir ki, insan haklarının siyasi etkisi arttıkça felsefi dayanakları gittikçe daha ihtilaflı oluyor.

Bu kitap, söylem etiği ve iletişimsel rasyonaliteye dayalı bir teori üzerinden, modern dünyayı şekillendiren daha geniş toplumsal dönüşümler çerçevesinde insan hakları felsefesi ve politikasını tartışıyor. Uluslararası insan haklarının, neoliberal imparatorluğun dünya hakimiyeti şiarına indirgenmesine ya da muhafazakar bakış açısıyla yasal kozmopolitliğin demokratik özerkliğe saldırı olarak görülmesine karşı çıkan Şeyla Benhabib, bu antitezlerin ötesine geçebilmek için iki temel kavram öne sürüyor. Uluslararası insan hakları normlarının “demokratik yenileme” süreçleriyle bağlama oturtulması gerektiğini; dahası, bu normların, toplumsal ve siyasi mücadele alanlarına yeni aktörlerin girmesini sağlayan “hukuk yaratıcı gücü” olduğunu söylüyor.

Dünyaca ünlü siyaset kuramcısı Şeyla Benhabib, Türkçe basıma yazdığı önsözün de bulunduğu bu kitabında, insan haklarının bugün her zamanki kadar güncel ve acil olduğunu savunuyor. Küresel kapitalizmin, egemenliği, vatandaşlığı ve hukuku nasıl dönüştürdüğünü, soykırımdan Almanya, Fransa ve Türkiye’de türban meselesi vakalarına uzanan çeşitli örneklere bakarak irdeleyen yazar, buna karşılık, yeni kozmopolit insan hakları normlarının yükselişinde önemli bir açılım görüyor.

2. Baskıya yeni önsöz ile.

Şeyla Benhabib, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe bölümünde Eugene Meyer profesörüdür.

İÇİNDEKİLER

Yeni Türkçe Baskıya Önsöz 9
Önsöz 15
Teşekkür 19

BİRİNCİ BÖLÜM 21
Giriş: Yanılsamasız Kozmopolitizm

İKİNCİ BÖLÜM 39
Aydınlanmanın Diyalektiği’nden Totalitarizmin Kaynakları’na

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 59
Totalitarizmin Gölgesinde Uluslararası Hukuk ve İnsan Çoğulluğu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 75
Başka Bir Evrensellik

BEŞİNCİ BÖLÜM 95
Demokrasi de Bir İnsan Hakkı mıdır?

ALTINCI BÖLÜM 111
Egemenliğin Alacakaranlığı mı, Kozmopolit Normların Yükselişi mi?

YEDİNCİ BÖLÜM 133
Sınır Aşan Hak Talepleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM 153
Demokratik Dışlamalar ve Demokratik Yinelemeler

DOKUZUNCU BÖLÜM 179
Politik Teolojinin Dönüşü

ONUNCU BÖLÜM 195
Günümüzde Ütopya ve Distopya

Notlar 207
Dizin 269

BENZER KİTAPLAR

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl […]

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland, 80 TL

Vicdan

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland,

Tuhaf ve tekinsiz dışarıda olanla, ait olmayanla, bilinmeyenle ilgilidir; garip olanı çağrıştırır. Mark Fisher’a göre tuhaf ve tekinsiz birbiriyle yakından […]

YAZAR(LAR) Mark Fisher, 60 TL

Tuhaf ve Tekinsiz

YAZAR(LAR) Mark Fisher,

Dünyaya anlam kazandırmak için anlattığımız öyküler –mitoloji ve din, edebiyat ve felsefe, bilim ve sanat– fikirlerimizi başkalarına aktarma  araçlarımızdır. Ancak […]

YAZAR(LAR) Martin Meisel, 110 TL

Kaos İmgelemi
Edebiyatta, Sanatta, Bilimde

YAZAR(LAR) Martin Meisel,

SEPET
0