Büyük Kedi Katliamı

Aydınlanma Fransa'sında Düşünceler, İnanışlar

YAZAR(LAR) :
Robert Darnton

ÇEVİREN: Mustafa Yılmazer

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 315
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı, Aralık 2015
ISBN: 9786055250737
FİYAT: 28 TL

1730’ların Paris’inde bir matbaanın çırakları kendi kurdukları mahkemelerde yargıladıkları kedileri ölümle cezalandırırlar. Bu hikâyeyi tekrar tekrar anlatan çıraklar her seferinde katılarak gülerler. Kedilerin katledilmesinde çırakları eğlendiren ne olmuştu? Nasıl olmuştu da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının 18. yüzyıl versiyonunda çocuk kurda yem olmuştu? Montpellierli biri, yaşadığı kentin tüm etkinliklerini detaylı bir şekilde yazarken aklından neler geçiyordu? Bunlar Robert Darnton’un, Aydınlanma çağındaki Avrupa’nın tarihine dair cevapladığı sorulardan bazıları.

İlk olarak 1984’te yayımlanan Büyük Kedi Katliamı, toplumsal tarihyazımının başucu eserlerinden biri haline geldi; artık kültürel tarih alanında yazılmış bir klasik olarak anılıyor. Darnton, 18. yüzyılın sıradan insanlarının yaşamlarından çeşitli sahneleri inceleyerek bu dönemdeki insanlık durumunu, insanların olayları nasıl gördüğünü ve kurguladığını ele alıyor.

Robert Darnton, Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü profesörü ve Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nin direktörü.

İÇİNDEKİLER

Teşekkürler 9
Gözden Geçirilmiş Baskıya Önsöz 11
Giriş 15

BİRİNCİ BÖLÜM 21
Köylüler Masal Anlatıyor: Anne Kaz’ın Anlamı

İKİNCİ BÖLÜM 87
İşçiler Ayaklanıyor: Saint-Sevérin Sokağı’nda Büyük Kedi Katliamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 117
Bir Burjuva Yaşadığı Dünyayı Düzene Sokuyor: Bir Metin Olarak Kent

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 155
Bir Polis Müfettişi Dosyalarını Düzenliyor: Edebiyat Cumhuriyetinin Anatomisi

BEŞİNCİ BÖLÜM 199
Filozoflar Bilgi Ağacını Buduyor: Ansiklopedi’nin Epistemolojik Stratejisi

ALTINCI BÖLÜM 223
Okurların Rousseau’ya Tepkisi: Romantik Duyarlılığın İnşası

Sonuç 267
Notlar 275
Dizin 311

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

SEPET
0