Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları

Klasik ve Bizans Dönemleri

YAZAR(LAR) :
Nina Ergin
Scott Redford

ÇEVİREN: İnci Türkoğlu

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Sanat Tarihi
SAYFA SAYISI: 279
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı, Ekim 2010
ISBN: 9786056141102
FİYAT: 20 TL

Arkeoloji ve sanat tarihi disiplinlerinde geçen yüzyıla ait belirli konuların ürettikleri büyük anlatı ve söylemlerle birlikte eleştirel olarak yeniden ele alınması, son yirmi yılda üstünde çok durulan bir araştırma alanı haline geldi.

Arkeoloji ve sanat tarihi disiplinlerinde geçen yüzyıla ait belirli konuların ürettikleri büyük anlatı ve söylemlerle birlikte eleştirel olarak yeniden ele alınması, son yirmi yılda üstünde çok durulan bir araştırma alanı haline geldi.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin 2006 Aralık ayında İstanbul’da düzenlediği “Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri” adlı sempozyumun amacı da, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişi ve ulus yaratma sürecini araştırmada arkeolojinin yerini vurgulamaktı. Türkiye toprakları yalnızca arkeoloji disiplininin formasyonu için gerekli temel arkeolojik buluntuları sağlamakla kalmamış, bu buluntular aynı zamanda geç Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugünkü Cumhuriyet’e geçişte ulusal bir söylemin oluşturulmasında hayati bir rol oynamıştır. ANAMED’in düzenlediği aynı başlıklı sempozyumun meyvesi olan bu kitaptaki yazılar, bilgi üretiminin tarihsel bağlamı, bilimselliği biçimlendiren bireylerle kurumlar ve alanın mevcut ve gelecekteki durumu gibi konuları irdeleyerek Türkiye’de Klasik ve Bizans arkeolojisinin oluşumunu eleştirel bir biçimde ele alıyor.

İÇİNDEKİLER

Sunuş

Giriş / Scott Redford, Nina Ergin

Bilgi Üretimi

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerinin Algılanması ve Arkeoloji / Murat Ergin

Ankara'da Geçmişi İnşa Etmek: Augustus'tan Atatürk'e / Suna Güven

Bireyler

Akademik Dünyanın Ulvi Salonlarından Anadolu'nun Tozlu Tepelerine: Barış ve Savaş Döneminde Birinci Sardis Ekspedisyonu (1909-1926) ve Howard Crosby Butler / Fikret K. Yegül

Türkiye'de Bir Cizvit Bilim Adamı: Guillaume de Jerphanion (1877-1948) / Vincenzo Ruggieri

Louis Robert (1904-1985): Anadolu'yu Keşfe Çıkan Bir Tarihçi Epigraf / Pierre Chuvin

Cumhuriyet Arkeolojisi ve Ekrem Akurgal Okulu / A. Coşkun Özgünel

Arif Müfid Mansel: Türkiye Arkeolojisinde Bir Öncü / Haluk Abbasoğlu

Kurumlar

Türk Kültür Politikaları ve Türk-Alman İşbirliği Örneği Olarak Bergama Müzesi / Wolfgang Radt

Konstantinopolis'te Rus Arkeoloji Enstitüsü (1894-1914): Kuruluşundan Bugüne / Konstantinos Papoulidis

Disiplinin Durumu

Türkiye'de Klasik Arkeolojinin Geleceği / Kutalmış Görkay

Modern Türkiye'de Bizans Sanatı Tarihi / Engin Akyürek

Sonsöz

Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültürel Miras, Milliyetçilik ve Arkeoloji / David Shanklan

BENZER KİTAPLAR

The excavations at Tell Atchana (Alalakh) are a part of long-range, broadly-based archaeological investigations in the Turkish state of Hatay’s […]

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

798,58TL

Tell Atchana, Alalakh Volume 2 (2A/2B)
The Late Bronze II City 2006 – 2010 Excavation Seasons

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu […]

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt, 40TL

Lydia Arkeolojisi
Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt,

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler […]

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, 28TL

Asar-ı Atika
Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik,

SEPET
0