Erken Okuryazarlık

0-3 Yaş Arası Çocuk Kitapları

DERLEYEN(LER): 
Bettina Kümmerling-Meibauer

ÇEVİREN: Ekin Uşşaklı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 379
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-12-11 00:00:00
ISBN: 9786055250744
FİYAT: 95 TL

Okuryazarlık ne zaman başlar? Bir bebeğe ne zaman kitap okunmaya başlanır? 3 yaş altı çocuklar okunan kitapları yorumlayabilir mi? Görsel okuryazarlık nasıl edinilir, faydası nedir? Çocuklar edebiyatı oyunla keşfedebilir mi? Kitap okuma seanslarında çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişimin öğrenmeye etkisi nedir? 0-3 yaş arası çocuk kitapları üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma olan Erken Okuryazarlık, bu sorulara cevap veriyor.

Elinizdeki kitap, farklı alanlardan araştırmacıların bir araya gelerek çocuk edebiyatının çocukların biliş, dil, psikoloji ve estetik gelişimi üzerindeki etkisini inceledikleri bir derleme. Erken kavram kitaplarından ABC kitaplarına kadar geniş bir alanı tarayarak teorik, ampirik, tarihsel ve kültürler arası çalışmalar arasında bir denge kuruyor. Makaleler çocuk kitaplarının erken okuryazarlıkla sıkı ilişkisi üzerine yeni öngörülerde bulunuyor.

Kitap, Türkçe baskısı için kaleme alınan Türkiye’den bir giriş yazısıyla daha kapsamlı hale geliyor. Ilgım Veryeri Alaca ve Aylin Küntay, Türkiye’de 0-3 yaş arası bebeklerin ve çocukların kitapla tanıştırılması üzerinde duruyor.

Bettina Kümmerling-Meibauer, Tübingen Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü profesörü.

İÇİNDEKİLER

Giriş
Türkiye’de 0-3 Yaş Aralığındaki Bebek ve Çocukların
Kitapla Tanıştırılması 9
Ilgım Veryeri Alaca, Aylin C. Küntay

BİRİNCİ KISIM - Okul Öncesi Okuryazarlığın Temelleri

BİRİNCİ BÖLÜM 
Erken Okuryazarlık ve Çocuk Edebiyatı 31
Bettina Kümmerling-Meibauer

İKİNCİ BÖLÜM 
Mağaradaki Ejder: 3 Yaş Altı Çocuklarda Kurgusal ve Gündelik Olayların Metinsel Anlatımı 51
Lesley Lancaster

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bebekler ve Küçük Çocuklarda Renk Algısı: Resimli Kitaplarda Rengin Önemi 79
Annette Werner

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Temel İlkelerin Paralel Kavranışı: Resimli Kitaplar ve Modern Sanatta Temel Tasarımlar 99
Martin Roman Deppner

İKİNCİ KISIM - Üç Yaş Altı Çocuklar İçin Resimli Kitaplar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Resimli Kitaplar: Edebiyat Beğenisinin Başladığı Yer 125
Kathleen Ahrens

ALTINCI BÖLÜM 
Okul Öncesi Kavram Kitapları: İsimsel ve Eylemsel Kavramların Edinimi 141
Bettina Kümmerling-Meibauer ve Jörg Meibauer

YEDİNCİ BÖLÜM 
Oyun Oynama Olarak Okuma: Wimmel Kitaplarının Bilişsel Zorlayışı 173
Cornelia Rémi

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
0-3 Yaş Arası Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Kitaplarda Metaforlar 209
Marie Luise Rau

DOKUZUNCU BÖLÜM
Okul Öncesi Dönem İzlenimler: Okuryazarlığa Giden Yol 235
Carole Scott

ONUNCU BÖLÜM
Davranış Eğitimi ile Bilimsel Düşüncenin İlişkilendirilmesi: Japonya’da Tuvalet Eğitimi İçin Resimli Kitaplar 253
Kyoko Takashi ve Douglas Wilkerson

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Resimli Kitap Okuması Sırasında Annenin İlk Nesne ve Eylem Kavramları Hakkında Konuşması 273
Kerstin Nachtigäller ve Katharina J. Rohlfing

ON İKİNCİ BÖLÜM 
“Bana Bundan Bahsetme – Yalnızca Oku!” 293
Virginia Lowe

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
“Bu Benim”: Oyun, Konuşma ve Hikâyeler Yoluyla Gelişen Okuryazarlık ve Benlik Algısı 315
Janet Evans

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Resimli Kitaplara Verilen Tepkiler İki Dilli Çocukların Duygusal Gelişimine Nasıl Yansır ve Destekler 339
Evelyn Arizpe ve Jane Blatt

Yazarlar Hakkında 365
Dizin 373

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0