Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt

YAZAR(LAR) :
Ömür Harmanşah

ÇEVİREN: Fügen Yavuz

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 358
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-11-18 00:00:00
ISBN: 9786055250706
FİYAT: 120 TL

Yeni kentlerin yaratılması, Yakındoğu kültürlerinin siyasi anlatılarında ve mitlerinde ideolojik bir proje ya da ilahi bir müdahale olarak düşünülür ve kent mekânının toplumsal üretimi genellikle maskelenir. Ömür Harmanşah, bu kitapta, kent mekânlarının toplumsal bellek ve kimliği şekillendirdiğini, bu mekân kurma pratiğinin siyasi edim ve devlet gösterisi alanları olduğunu iddia ediyor. Geç demir çağında (MÖ 1200-850 c.) Asur ve Suriye-Hitit hükümdarlarının; kentlerin inşası, sulama kanalları yapımı, anıt dikme ve halk festivalleri düzenleme pratikleri etrafında gelişen resmi söylemini inceliyor.

Erken demir çağında Asur İmparatorluğu ve Suriye-Hitit devletleri arasında kent kurmak; ortak bir inşa pratiği, resmi söylem ve kültürel kimlik kaynağıdır. Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt, bu çok yönlü tarihi olgunun karşılaştırmalı bir perspektifle yapılan ayrıntılı ve kapsamlı ilk analizi. Kitap, eskiçağ metinlerini, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları ile çevre ve mekân analizlerini inceleyerek kent kurma pratiğinin kültürel bir tarihini sunuyor.

İÇİNDEKİLER

Şekil Listesi 9
Kısaltmalar 13
Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM - Giriş 21

Kentler, Kültürel İmgelem ve Bellek 21
Kentin İnşası 23
Kentler, Peyzaj ve Uzun Soluklu Bir Tarih 26
Kitabın Yapısal Çerçevesi 30

İKİNCİ BÖLÜM - Değişen Peyzajlar: Kentler, Siyaset ve Bellek 35

Giriş: Kentler ve Hareketli Coğrafyalar 35
Bir Peyzaj Söylemi: “Bu Taşlara Henüz Kimse Dokunmadı” 48
Peyzaj Arkeolojisine Çağdaş Yaklaşımlar 51
Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’da Çevre ve Tarih 56
Bölgesel Yüzey Araştırmalarının Anlattıkları 60
Geç Hitit Coğrafyasında Kentleşme, Anıt ve Tören 65
Kayan Peyzajlar: İktidarın Coğrafyasındaki Kaymalar 71
Kaya Anıtları, Yeni Kentler ve Sömürge Peyzajları 74
Malatya’da Mahal ve Mekân 77
Konar Göçerlerin Yerleşik Hayata Geçmesi, Yer Değiştiren Kentler 95

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Aššur Ülkesi: Asur İmparatorluk Coğrafyasının Kuruluşu 107

Giriş: Hareketli Asur Peyzajları 107
Dönüşen Bir Dünyada Kentler, Coğrafyalar ve Siyasi Aktörler 109
Sınırların İnşası: Orta Asur Döneminde
Dicle ve Fırat Boyunda Kurulan Kentler 111
Aššur’un Ötesi: Asur Ülkesinin Yeni Ufukları 118
Kalhu’nun Kuruluşu 127
Asur Kaya Anıtları, Geçmişe Uzanan Coğrafyalar ve
Kırsal Mekâna İşlenen Yazıt 131
Sonuç: Kayan Coğrafyalar ve Mekân Kurma Pratikleri 139

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kent ve Festival: Anıtlar, Kentsel Mekân ve Mekânsal Anlatılar 141

Giriş: Kentte Tören, Performans ve İnşa 141
Kentsel Mekânın Üretimi 143
Yukarı Mezopotamya Kenti: Planlama ve Kentsel Kurulum Özellikleri 148
Kalhu’nun Kuruluşu: Anlatısallık ve Performans 154
Mekânsal Anlatılar: Kalhu’nun Kentsel Peyzajı 160
Obelisk ve Stel: Kamusal Alanın Ritüelleştirilmesi 174
“Bu Kapılara Ben Ortostat Dizdim”: Anıtlar, Bellek ve
Kargamış’ta Törensel Mekân Yapımı 178

BEŞİNCİ BÖLÜM - Dikili Taşlar ve Yapım Hikâyeleri: Mimari Teknolojiler ve Kentsel Mekânın Poetikası 203

Teknolojik Üslup, Arkitektonik Kültür ve Zanaat Bilgisinin Mekânları 203
Ortostatlar: Aşınan Duvarlara Anıtsal Bir Bitiş 207
Kalhu: Taş Teknolojileri, Mimari Yenilik ve Görsel Kültür 214
Dikili Taşlar: Bir Mimari Tekniğin Uzun Soluklu Geçmişi 223
Temsiliyetin Benimsenmesi: Kuzey Suriye’de Erken Demir Çağına Geçiş 240
I. Tukultī-Apil-Ešarra (Tiglat-Pileser): Orta Asur Ortostatları ve Anma Fikri 243
Son Sözler 245

ALTINCI BÖLÜM - Kentler, Mekân ve Arzu 249

Kentler ve Arzu 249
Tutkulu Mahaller 250
Tasavvur Edilen Kentler 252
Mimari Mekândan Peyzaj ve Mahal Arkeolojilerine 253

Kaynakça 257
Dizin 353

BENZER KİTAPLAR

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri İngiliz arkeolog Prof. John Garstang’in Türkiye ve yakın doğudaki arkeolojik çalışmalarının uluslararası katkılarını anlatmayı amaçlamaktadır. […]

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç, 400 TL

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç,

Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile […]

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema, 92,59 TL

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu
Trabzon

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema,

Devşirme malzeme (spolia) çalışmaları üzerine en yeni araştırmalardan ortaya çıkan bu yayın ve içerisindeki makaleler, yüzyıllar boyunca Anadolu’da meydana gelmiş […]

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou, 92,59 TL

Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu
Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekânların Sonraki Yaşamları

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou,

SEPET
0