Floransa ve Bağdat

Doğu'da ve Batı'da Bakışın Tarihi

YAZAR(LAR) :
Hans Belting

ÇEVİREN: Zehra Aksu Yılmazer

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
Sanat Tarihi
SAYFA SAYISI: 319
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2015-06-08 00:00:00
ISBN: 9786055250447
FİYAT: 140 TL

Perspektifin kullanımı, Rönesans resminde bir devrim yarattı ve sanatçıya izleyicinin görüş açısını resmetme fırsatı verdi. Oysa perspektifin teorisi başka bir yerde, Bağdat’ta, matematikçi İbnü’l-Heysem tarafından on birinci yüzyılda oluşturulmuştu.

Ünlü tarihçi ve sanat kuramcısı Hans Belting, Floransa ve Bağdat’ta bakış metaforunu kullanarak Arabistan Bağdat’ı ile Rönesans Floransa’sı arasındaki tarihi karşılaşmayı anlatıyor. Perspektifin, geometrik soyutlamaya dayanan görsel teori (Ortadoğu) ve resim teorisi (Avrupa) olarak kullanıldığı ikili tarihini inceliyor. Ortaçağda Arap matematiğinin perspektif teorisini doğurduğunu, daha sonra bu teorinin Batı’da sanata dönüştürüldüğünü anlatan Belting, estetiğin ve matematiğin sınırlarını aşan bir soru soruyor: Müslümanlar ile Hıristiyanlar birbirlerine baktığında, kendi dünya görüşlerinin dönüştürülmüş bir versiyonunu görürlerse ne olur?

İÇİNDEKİLER

Giriş: Blickwechsel Üzerinden Bir Kültür Tasviri 9

Bölüm 1 - Resimde Perspektif Meselesi
Doğu ile Batı Arasındaki Yollar 

Doğu ile Batı Arasındaki Yollar Simgesel Biçim Nedir? 21
Arap Matematiği ve Batı Sanatı 34
Geometri ve Süsleme Sanatı: Arabesk 42
Perspektifin Küreselleşmesi 49
Blickwechsel: Orhan Pamuk ve Bir “İhanet” Olarak Perspektif 56

Bölüm 2 - Ehlileştirilmiş Göz
İslamda Görme Eleştirisi
Resim Yasağı ve Din 63
Canlı Varlıklara İhanet Olarak Resim 69
Allah’ın Kelamı ve Kuran Yazısı 75
Allah’ın Bakışları Altında: Hikâye Olarak Resim 84
Blickwechsel: Canlı Bakışlı Resimler 90

Bölüm 3 - İbnü’l-Heysem’in Işık Ölçümü
Arap İcadı Camera Obscura
İbnü’l-Heysem’in Optik Kitabı: Perspectiva 97
Antikçağ Görme Kültüründen Uzaklaşma 106
Işığın Yolları ve Cisimlerin Özellikleri 109
İslam Sanatında Matematik ve Geometri 118
Blickwechsel: Kepler’in Yeniden İcat Ettiği Camera Obscura 131

Bölüm 4 - Bilgi Olarak Algı
Görme Teorisinin Resim Teorisine Dönüşmesi
Skolastizmde Algı ve Bilgi Çatışması 135
Perspektiften Önce: Giotto’nun Resmindeki Bakış 141
Pelacani’nin Matematiksel Mekânı İcadı 151
Ghiberti’nin Yorumlar’ı ve Piero’nun Matematiksel Sanatı 156
Blickwechsel: İbnü’l-Heysem mi, Euklides mi? Bir Seçenek de Vitrivius 164

Bölüm 5 - Brunelleschi’nin Bakışı Ölçmesi
Matematiksel Perspektif ve Tiyatro
Floransa’da İki Mucit 169
Mekân: Bakışın Mimarisi 178
Tiyatro Sahnesinin Görünümü 189
Urbino Panoramaları 204
Blickwechsel: Mukarnasın Geometrisi 209

Bölüm 6 - Resimdeki Özne
Simgesel Biçim Olarak Perspektif
Bir Simgenin Çalınması: Bakışın Timsali Göz 215
Cusanus ve Tanrı’nın Bakışının Egemenliği 225
Yeni Narcissus Olarak Özne 231
Ufuk ve Pencere Bakışı 242
Blickwechsel: Meşrebiyenin Simgesel Biçimi 255

Sonuç: Kültürler Arası Bakış Karşılaştırması 265

Sonsöz 270
Notlar 273
Kaynakça 296
Resim Kaynakçası 308
Resim Listesi 311
Dizin 315

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0